XIX. Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej – Zwoleń „Na Pielgrzymim Szlaku” 2017

622

Zapraszamy serdecznie do Zwolenia zespoły śpiewacze dziecięce, młodzieżowe i dorosłych na niedzielę 24 września br. na Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej. Prezentacje w Grodzie Jana Kochanowskiego odbywają się od 1999 roku.


Założenia Organizacyjno-Programowe

W Prezentacjach uczestniczyć mogą soliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, folklorystyczne i schole. Wykonawcy prezentują dwa utwory konkursowe: pieśń pielgrzymkową i pieśń religijną. Czas całej prezentacji do 10 minut. Mile widziane elementy choreograficzne. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów uwzględniając następujące kryteria: dobór pieśni, oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny. Nagroda GRAD PRIX wynosi 1000 zł. i wyróżnienia (nagrody pieniężne) oraz Dyplomy pamiątkowe.


Program:

 • Plac Jana Kochanowskiego – Estrada w Zwoleniu

godz. 14.00 – oficjalne otwarcie

 • przesłuchania konkursowe
 • otwarcie wystawy sakralnej ks. Stanisława Drąga „Ikony”
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • Koncert Laureatów

Zgłoszenia

Zgłoszenia wg załączonego wzoru należy przesyłać do 15 IX br. na adres:

Dom Kultury
Aleja Jana Pawła II 6
26-700 Zwoleń

lub pocztą elektroniczną: dkzwolen@gmail.com.

Tel. +48 48 676 27 85; Fax. +48 48 676 48 69.

Dojazd na koszt własny.


Patronat Honorowy:

 • Bp Henryk Tomasik – Biskup Radomski
 • Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński
 • Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia
 • Ks. Kan. Bernard Kasprzycki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Patronat Medialny: Radio Plus Radom; Ave Gość Radomski; Credo Zwoleń

Organizatorzy:
 • Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
 • Dom Kultury w Zwoleniu
 • Urząd Miejski w Zwoleniu – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Serdecznie zapraszamy!
Ks. Bernard Kasprzycki