Świętokrzyskie Nocne Czuwanie Akcji Katolickiej

637

Tradycyjnie, w piątek po uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego (15.09.2017), wspólnie z członkami Akcji Katolickiej z Diecezji Radomskiej, Sandomierskiej i Kieleckiej przeżywać będziemy „Świętokrzyskie Nocne Czuwanie”. 

Zapraszamy do udziału nie tylko członków Akcji Katolickiej, ale wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób uczcić Krzyż Chrystusa i przeżyć piękne modlitewne czuwanie.

Rozpoczniemy je nabożeństwem Drogi Krzyżowej od pomnika Krzyży Katyńskich w Hucie Szklanej (prowadzi AK Diecezji Kieleckiej). Ponadto w programie nabożeństwo pokutne (prowadzą Ojcowie Oblaci) oraz Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika. Po Mszy św. błogosławieństwo relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i nocne czuwanie modlitewne przy relikwiach (prowadzi AK diecezji kieleckiej).

Asystenci Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej:
Ks. Andrzej Jędrzejewski
Ks. Grzegorz Wójcik


PROGRAM