40. rocznica śmierci sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

848
Grób Bp. Piotra Gołębiowskiego w podziemiach bazyliki katedralnej w Sandomierzu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W poniedziałek, 2 listopada 2020 roku przypada 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego.

Do wspólnej modlitwy o wyniesienie na ołtarze Biskupa Gołębiowskiego zaprasza bp Henryk Tomasik:

– Zapraszam Czcigodnych Księży, Osoby Życia Konsekrowanego oraz Was, Drodzy Bracia i Siostry, Wierni Świeccy na wspólną modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego. W sobotę, 7 listopada 2020 roku, o godzinie 11.00, w kościele katedralnym, będzie koncelebrowana Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Serdecznie zapraszam na tę wspólną modlitwę. Proszę także o dalszą gorącą modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego. – napisał bp Henryk Tomasik.

Bp Piotr Gołębiowski zmarł w niedzielę, 2 listopada 1980 roku, około godziny 8.00 podczas sprawowania Mszy Świętej w Kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie.

„Bp Piotr Gołębiowski doświadczył wielu upokorzeń. Porwano go z domu biskupiego w czasie zmagań o jedność w parafii Wierzbica. Rzucano w niego kamieniami. Jako jedyny z grona Episkopatu Polski nie dostał paszportu, by wziąć udział w obradach II Soboru Watykańskiego. Władze komunistyczne nigdy nie zatwierdziły go jako ordynariusza – to wyliczanie może mieć jeszcze wiele punktów.
– To był biskup, którego krzywdzono i który umiał przebaczać – mówił w dniu pogrzebu kard. Franciszek Macharski. A na uroczystość pogrzebową do Sandomierza przyszedł telegram od Jana Pawła II.
«Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia» – pisał Ojciec Święty.
Trzydzieści lat temu nad trumną pasterza przemawiał sufragan sandomierski bp Walenty Wójcik. Podsumowując jego dokonania i przeciwności, z którymi przyszło mu się zmagać, mówił: – Gdy nadeszły trudne chwile, mitra biskupia stała się wkrótce dla niego cierniową.
Pięć lat po śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego jego następca bp Edward Materski rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.” (fragm. art.: ks. Z. Niemirski, Cierniowa mitra. 30. rocznica śmierci sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, „AVE. Gość Radomski” z 14 listopada 2010 nr 45/238, s. VI).

Diecezja Radomska prowadzi proces beatyfikacyjny Biskupa Piotra Gołębiowskiego (Więcej…).

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres:

Biuro Postulacji Sprawy Beatyfikacji i Kanonizacji
Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego
Kuria Diecezji Radomskiej
ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom,
email: postulator.radom@wp.pl.


Zachęcamy do modlitwy za w sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu,
Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej
i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów.
Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła.
Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie,
ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce.
Racz wynieść go na ołtarze,
aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego Pasterzom.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.