Adoracja na I niedzielę października 2018

1413
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu przychodzimy oddać cześć Twojemu Najświętszemu Majestatowi ukrytemu w odrobinie delikatnego chleba. Z miłością patrzysz na nas – Twoje nieporadne dzieci. Spoglądasz na nasze serca, które potrzebują Twojej miłości; na nasze ręce, utrudzone pracą; na dusze, które wciąż potrzebują Twojego błogosławieństwa i rozgrzeszenia.  Wspomagaj nas, abyśmy mogli Cię uwielbiać, modlić się do Ciebie i kochać Cię tak, jak Ty sam nas ukochałeś i uczyłeś nas dzielić się sercem – jak chlebem, każdego dnia. Przytul nas do Twojego Serca – źródła miłosierdzia. Dla nas i świata całego.

Pieśń: O Krwi i Wodo

Panie Jezu, w miesiącu październiku dajesz nam łaskę wspólnego przeżywania Twojego życia i Ewangelii w modlitwie różańcowej. Daj nam cicho i pokornie wnikać myślą w Twoje zbawcze tajemnice, gdy palce będą przesuwać paciorki różańca.

Będziemy po każdym wezwaniu powtarzać:

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W tajemnicach radosnych daj nam towarzyszyć Matce twojej, kiedy pełna miłości przyjęła godność stania się Matką Boga człowieka.  Dziękujemy za to, że zechciałeś urodzić się między nami z miłości do wszystkich ludzi…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W tajemnicach światła niech nasze serca wyrażają wdzięczność za ustanowienie Eucharystii. Dziękujemy, że przez nią czynisz nas jedną rodziną Twoich dzieci…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W bolesnych tajemnicach chcemy podążać z Tobą przez ból męki i śmierci Twojej. Użycz nam czasu na szczerą pokutę i nawrócenie…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

W chwalebnych tajemnicach obdarzaj nas mocą do głoszenia radosnej prawdy, która płynie ze Zmartwychwstania. Uczyń nas prawdziwymi świadkami Miłości, która daje siłę do powstania z grobu naszych grzechów…

Uwielbiamy Cię Panie Jezu, Zbawicielu świata.

Pieśń: Upadnij na kolana

Panie Jezu, pragniemy powierzyć Ci aktualne sprawy Kościoła, a szczególnie Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które już rozpoczęte, potrwa do 28 października, a poświęcone młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania. Całą naszą diecezją trwając przed Tobą na modlitwie i adoracji przez cały ten miesiąc, pragniemy wspierać obradujących pasterzy, a także upraszać dla naszej młodzieży głęboką wiarę oraz dobre odczytanie swojego powołania życiowego; powołanie do życia w rodzinie, powołanie do służby Bożej w kapłaństwie, w zakonie lub na misjach.

Panie Jezu polecamy studentów rozpoczynających kolejny rok akademicki. Błogosław im na trudnej drodze zdobywania wiedzy i jeszcze trudniejszej: zdobywania mądrości. Polecamy Ci wykładowców i wszystkich pracowników akademickich uczelni. Niech zawsze pamiętają, że wiedza jest wartościowa o tyle, o ile prowadzi do poznania i ukochania Ciebie.

Bądź przy nas w każdym dniu, w którym zmagamy się z codziennymi przeciwnościami i naszymi wadami; dodawaj nam odwagi i wytrwałości, byśmy zawsze chcieli iść tam, gdzie nas posyłasz głosić Ewangelię radości, miłości i pokoju Bożego. Amen.