Adoracja – Dzień Życia Konsekrowanego – 02.02.2020

1045
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Uwielbiamy Cię, nieskończony i wszechmocny Panie, Ty jesteś teraz z nami. Wielbimy Cię za wszystkie Twoje dary, a dzisiaj w sposób szczególny chcemy wpatrywać się w piękno powołania do życia konsekrowanego. W tym czasie adoracji, kiedy możemy trwać przed  Tobą, zawierzamy Ci wszystkie te osoby, które oddały się na wyłączną służbę Tobie.

Wierzymy, Panie Jezu, że jedyną drogą dojścia do pełnego zjednoczenia z Tobą jest odrzucenie wszystkiego, co temu zjednoczeniu przeszkadza. Mamy się zaprzeć samych siebie i naśladować Cię w całkowitym oddaniu się Ojcu i braciom, aż po krzyż. W ślubach, jakie składają osoby konsekrowane, wskazujesz nam trzy szczególne obszary duchowej walki. W nich najtrudniej zaprzeć się samego siebie i do końca Ciebie naśladować. Jest to sfera ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Dziękujemy ci za świadectwo życia wszystkich, którzy te śluby złożyli i je zachowują. Dziś chcemy wyznać wiarę w to, że każda z tych postaw, w pewien sposób odnosi się do nas wszystkich. Przyjmij więc Jezu teraz naszą pokorną modlitwę i umocnij nas na drodze naśladowania Ciebie.

Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie życie naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne, a którzy w tak mistyczny sposób złożyli całe swoje życie w Twoje ręce. Właśnie dzisiaj, w dniu ich święta, chcemy Ci podziękować i wyrazić naszą wdzięczność:

  • za ich posługę – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie. (powtarzają wierni)
  • za głoszenie swoim życiem Dobrej Nowiny – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
  • za obecność w chwilach cierpienia – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
  • za to, że są na tym świecie świadkami rzeczywistości nie z tego świata – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
  • za obecność w chwilach cierpienia – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
  • za wspieranie małżonków i kapłanów – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
  • za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.

Tobie zawierzamy każdego i każdą z nich. Niech trwają mocą Ducha Świętego w jedności z Tobą i Twoim Ojcem przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Śpiew: Barka

Z głęboką wiarą zwróćmy się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, polecając Mu wszystkie osoby konsekrowane w słowach modlitwy bł. Jana Pawła II z adhortacji o życiu konsekrowanym Vita consecrata (nr 111).

Chwila ciszy.

Śpiew: Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości.

„Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie”.

Chwila ciszy.

Śpiew: Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości.

„Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!

Chwila ciszy.

Śpiew: Bóg jest Miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości.

„Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Amen.

Śpiew: Abba Ojcze.

W tajemnicy Ustanowienia Eucharystii prośmy przez wstawiennictwo Maryi o wytrwałość i wzrost na drodze powołania dla wszystkich, którzy poszli za Chrystusem odpowiadając „tak” na Bożą propozycję do wyłącznej służby.

Dziesiątek różańca.

Śpiew przed błogosławieństwem: O zbawcza Hostio.

Modlitwa, błogosławieństwo i schowanie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: Chwała i dziękczynienie…