Adoracja na I niedzielę maja 2018

1063
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, Tobie i Twojej Niepokalanej Matce, w miesiącu Jej poświęconym się zawierzamy. Pełni ufności prosimy, by Twoja i nasza Matka, Królowa rodzin wzięła w Swoje Matczyne ręce wszystkie dzieci, które w tym miesiącu przyjmą Jezusa do swoich serduszek i jaśnieć będą blaskiem świętości oraz ich rodziców. By ta, która jest Oblubienicą Ducha Świętego była z młodymi ludźmi stojącymi na progu dojrzałości, by sakrament bierzmowania wydawał owoce wiary i uzdalniał do radości z piękna chrześcijańskiego życia. Niech Królowa Polski otacza płaszczem swej opieki wszystkich stojących przed życiowymi wyborami, szczególnie prosimy za maturzystów, by za światłem Ducha świętego poddali się woli Boga i utwierdzili w powziętych postanowieniach. Niech Wychowawczyni powołań kapłańskich wspiera swoją obecnością i szczególnym umiłowaniem tych którzy nie bali się zaryzykować swojego życia dla Jezusa, aby w kapłaństwie i konsekracji stać się doskonałymi narzędziami Twego miłosierdzia i najkrótszą drogą Boga do człowieka. W Twojej obecności Matce Kościoła oddajemy całą naszą Ojczyznę z jej wadami, troskami, ale i całą wielowiekową miłością do Ciebie i Twojej Matki. Błogosław nam, aby w Polsce Ojciec Nasz doznawał chwały i abyśmy że owoc obfity przynieśli i stali się Twoimi uczniami.

Pieśń: Pan Jest Pasterzem moim

Chcemy gromadzić się w wieczerniku Kościoła na wspólnej modlitwie wraz z Twoją Matką i Apostołami. Czekając na wylanie Ducha Pocieszyciela, który uzdolni nas do dawania świadectwa o twoim Boskim Synostwie, o cudzie Twego zmartwychwstania i o potędze Twojej Miłości Panie. Prosimy w jedności naszych serc ufających Tobie miłosierny Zbawicielu, tchnij na nas Swego Ducha niech rozpala On w nas wszystkie charyzmaty, których zapragnąłeś w naszych duszach w momencie chrztu, bierzmowania, sakramentu święceń i małżeństwa. Niech pełnia darów Ducha Świętego pałająca w naszych sercach przyczyni się do rozwinięcia kwiatów wiary nadziei i miłości.

Pieśń: Duchu święty przyjdź

Modlitwa: Bądź z nami Duchu Święty

Duchu Święty, Boże! W Jezusie i w Tobie stajemy się dziećmi Boga. Ty czynisz nas chrześcijanami, ludźmi Jezusa. Ty obdarzasz nas życiem nadprzyrodzonym.

Ty jesteś prawdziwym i najgłębszym źródłem i fundamentem naszej modlitwy i naszego apostolstwa. Obdarz nas pragnieniem służenia Bogu i ludziom w Kościele.

Uczyń nas narzędziami twojej miłości, która udziela, pomaga i służy. Spraw, byśmy byli wierni i zawsze gotowi na Twoje przyjście, na Twoje w nas działanie i posłuszni Twojej woli, ile razy chcesz się nami posłużyć dla czynienia dobrze innym. Prowadź nas Duchu Święty, i działaj w nas i przez nas w świecie spragnionym Twojej obecności i Twego zbawczego działania. Módl się w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość, prosimy Cię, Duchu Święty. Amen.