Adoracja na I niedzielę lutego 2021

855
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń na wystawienie: O mój Jezu w Hostii skryty

Z Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej:

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. (Dz 1692)

Pieśń: Ukarz mi Panie swą twarz

Panie Jezu, pragniemy za św. s. Faustyną zanosić modlitwę uwielbienia za to, że możemy klęczeć przed Tobą i wpatrywać się w Twoje oblicze, że możemy od Ciebie czerpać tak bardzo nam potrzebne siły do wypełniania naszych obowiązków w codzienności. W I czytaniu usłyszeliśmy słowa z Księgi Hioba, że życie ludzkie jest ciągłym bojowaniem. Każdego dnia toczymy walkę o to, by być blisko Ciebie, czynić dobro, a unikać tego co złe
i grzeszne. Panie Jezu, zlewaj na nas ogrom siły i łask potrzebnych do tego byśmy każdego dnia wygrywali walkę z egoizmem, obojętnością, brakiem miłości względem Ciebie
i bliźniego. Ty dajesz nam w dzisiejszej Ewangelii przykład troski o każdego człowieka. Z wielkim zapałem chodziłeś po Ziemi Świętej głosząc naukę o Królestwie Niebieskim, czyniłeś cuda, uzdrawiałeś chorych. Uzdalniaj nas Panie do tego, abyśmy sami wpierw nakarmiwszy się Twoim Słowem i Ciałem, zanosili Dobrą Nowinę o Tobie do naszych sióstr i braci, którzy się pogubili lub oddalili od Ciebie.

Chwila ciszy

Dziesiątek Różańca: Trzecia tajemnica światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Opr. ks. Michał Nachyła