Adoracja Najświętszego Sakramentu – dzień IV

1389
Adoracja Najświetszego Sakramentu i nabożeństwo pokutne. Przeprośna Górka 2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O Zbawcza Hostio / Jezu w Hostii utajony.

Panie Jezu, klękamy przed Tobą w głębokiej pokorze i prawdziwym uniżeniu. Oddajemy Ci nasze zmęczone ciała i radosne serca. Każda chwila z Tobą jest dla nas najlepszym odpoczynkiem. Pozwól nam zatopić się w Twojej miłości. Oddajemy Ci wszystko, z czym pielgrzymujemy.

[3 min. ciszy]

Pieśń: Nie ma za trudnych spraw.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał” (Mt 14, 22-23).

Panie Jezu, w ciągu dnia pielgrzymujemy i modlimy się we wspólnocie konkretnej grupy ludzi. Może w tym roku to nie są wielkie tłumy. Jednak każdy z nas jest darem od Ciebie. Uczymy się budować prawdziwe relacje bezinteresownej miłości między braćmi i siostrami. Jednak pierwszą i najważniejszą relacją, którą mamy pielęgnować w sercu, jest relacja z Tobą, Bogiem żywym i prawdziwym. Dzień i noc pragniesz naszej miłości. Dziękujemy za te kilka wieczornych chwil, w których możemy przebywać z Tobą i z czułością mówić do Ciebie oraz słuchać Cię sercem. Niech zatrzyma się czas. Pozwól nam pobyć z Tobą sam na sam w ciszy naszych serc.

[4 min. ciszy]

Pieśń: Mów do mnie Panie.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»” (Mt 14, 24-27).

Panie Jezu, Ty najlepiej znasz łodzie naszych serc. Wiesz także, jakimi falami są miotane i jakie przeciwne wiatry wieją. Widzisz, Panie, nasze lęki, nie tylko te pielgrzymkowe, wirusowe, życiowe i te najgłębsze we wnętrzu naszych serc. Dziękujemy za słowa: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”. Twoje słowo jest najlepszym lekarstwem.

[3 min. ciszy]

Pieśń: Wypłyń na głębię, Pan tak blisko jest / Nie bój się, nie lękaj się.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!». Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?»” (Mt 14, 28-31).

Panie Jezu, jakże często mamy takie porywy wiary, jak Piotr z dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego chodzimy po wodzie tylko przez chwilę? Co chcesz nam pokazać tym obrazem? Dlaczego nasza wiara jest taka krucha? Przecież tyle wkładamy sił fizycznych, psychicznych i duchowych. Czego nam brakuje, aby chodzić z Tobą po wodzie i nie tonąć?

Może te lekcje pokory są nam bardziej potrzebne niż chodzenie po wodzie. Ty wiesz, kiedy nasze serca będą gotowe chodzić już nie tylko po wodzie, ale i po niebie. Wtedy pewnie weźmiesz nas do siebie.

[3 min. ciszy]

Pieśń: Nie bój się wypłyń na głębię.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył” (Mt 14, 32).

Panie Jezu, pragniemy otworzyć całe swoje serca dla Ciebie. Przyjdź i zamieszkaj w nas. Pozwól nam zagłębiać się w tej wewnętrznej relacji, aby już nie lękać się żadnych zewnętrznych okoliczności.

[3 min. ciszy]

Pieśń: Bóg jest miłością / Do Ciebie Panie woła dusza moja.

Panie Jezu, dziękujemy za ten błogosławiony czas bycia przed Twoim obliczem. Nie mogliśmy piękniej przeżyć tego wieczoru. Być przy Tobie i z Tobą w sercu to dar nad wszelkie dary. Za ten piękny czas: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem: Przed tak wielkim Sakramentem.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Pieśń na uwielbienie: Niech cała ziemia / Przed Tronem Twym.

oprac. ks. Daniel Glibowski