Adoracja Najświętszego Sakramentu na I niedzielę września

2090
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń: Upadnij na kolana…

Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy mocno, że Twoja obecność wśród nas jest niewyczerpanym źródłem wszelkiej łaski dla każdego człowieka. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pragniemy w czasie tej adoracji prosić Cię o Twoje błogosławieństwo i pomoc na czas nauki dla dzieci i młodzieży.  Wielu z nas lata szkolne ma już za sobą, jednak nie jest nam obojętna troska o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Wiemy, że to trudna sprawa i oprócz naszego wysiłku potrzebne są dary z nieba. Dlatego ufając w Twoją łaskawość, prosimy Cię najlepszy Nauczycielu o wysłuchanie naszych błagań.

 Na początku wszyscy chcemy podziękować za czas wakacji, czas wypoczynku i nabrania sił do nauki i pracy. Dlatego z radością wołamy: Dziękujemy Ci Jezu!

  • Za Twoje ślady, które pozostawiłeś w pięknie otaczającego nas świata.
  • Za wszystkich dobrych ludzi, których spotkaliśmy na wakacyjnych i urlopowych szlakach.
  • Za chwile wypoczynku na łonie natury i wśród życzliwych przyjaciół
  • Za ubogacenie naszej wiary przez uczestnictwo we Mszy św. w różnych miejscach wypoczynku.
  • Za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w czasie wakacji.

Pieśń: Dzięki o Panie….

Radosny czas wakacji dobiegł końca i przed nami perspektywa 10 miesięcy żmudnej pracy w szkole. Pracy nie tylko dzieci i młodzieży, ale również nauczycieli, katechetów, wychowawców, a także rodziców, którzy są głównymi wychowawcami swoich dzieci. Dlatego pełni ufności wołamy: Prosimy Cię Panie!

  • Aby wszyscy rodzice dawali swoim dzieciom przykład żywej wiary,
  • Aby polska szkoła była miejscem wychowania w duchu patriotycznym i chrześcijańskim.
  • Aby całe społeczeństwo zgodnie współpracowało w trudzie dobrego wychowania młodego pokolenia.
  • Aby w obecnym roku nauki w naszych szkołach, towarzyszyło nam Twoje błogosławieństwo.

Pieśń: My chcemy Boga…

Panie Jezu, Najlepszy Nauczycielu ludzi i narodów. Wierzymy, że nie opuścisz nas w trudnych czasach, ale przyjdziesz nam ze skuteczną pomocą i nasze wysiłki umocnisz swoją łaską. Prosimy Cię, błogosław rodzicom, aby chętnie wychowywali swoje dzieci w oparciu o chrześcijańskie wartości. Aby nie żałowali czasu na rozmowę ze swoimi dziećmi. By z miłością i cierpliwością korygowali ich błędy. Błogosław także nauczycielom, katechetom i wychowawcom, aby nie tracili wiary w swoich wychowanków, ale z zapałem i miłością kształtowali w nich obraz dziecka Bożego. Błogosław także młodzieży, która jest przyszłością narodu, by umiłowali to co dobre. Daj im siłę, zdolności i zapał do nauki. Otwórz ich serca na dobre natchnienia. Niech ich pociąga to co dobre i szlachetne. Niech się rozwijają w zdrowiu fizycznym i duchowym na chwałę Boga, ku radości Kościoła, Ojczyzny i nas wszystkich. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem…

Błogosławieństwo