Adoracja Najświętszego Sakramentu – I niedziela listopada 2017

1330
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie. Klękamy dziś przed Tobą, mając w szczególnej pamięci wszystkich naszych bliskich zmarłych. Chcemy Tobie ich polecać w naszej wspólnej modlitwie.

Prosimy Cię, daj nam w tym momencie łaskę modlitwy. Poślij Ducha Świętego, który uczy nas modlić się. On podpowiada nam słowa modlitwy, które będą miłe Tobie Panie. Prosimy Cię Duchu Święty oddal od nas wszystko to, co może nas w tej modlitwie rozpraszać, daj nam łaskę trwania przy Jezusie, daj nam łaskę szczerej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

PIEŚŃ:   Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.

Panie Jezu Chryste, Tobie chcemy dziękować za naszych bliskich zmarłych. Dziękujemy Ci za życie zmarłych z naszych rodzin. Za każde dobro, które otrzymaliśmy z rąk naszych zmarłych rodziców i dziadków. Dziękujemy Ci, za naszych braci i siostry, którzy odeszli już z tego świata i prosimy przyjmij ich do swojego Królestwa. Bądź im Bogiem miłosiernym, który lituje się nad każdym skruszonym grzesznikiem. Daj im łaskę życia wiecznego w Niebie, razem z Twoją Najświętszą Matką i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie wielbią Ciebie.

W naszej wspólnej modlitwie, Tobie dobry Boże, polecamy także wszystkich zmarłych księży i siostry zakonne. Prosimy, abyś przyjął ich do grona swoich wybranych, tak jak wybrałeś ich tu na ziemi, do szczególnej służby w głoszeniu Słowa Bożego. Tobie dziękujemy, za wszystkich, którzy w sposób bohaterski oddali życie za naszą Ojczyznę. Ty sam wiesz, najłaskawszy Panie, jak wielu spośród naszych rodaków mężnie broniło polskiej niepodległości, polskiej wolności i wszystkiego tego co określamy mianem polskości. Prosimy Cię, policz im w zasługi tą ofiarność, którą odznaczyli się dla naszej Ojczyzny.

Wszystkich zmarłych pragniemy polecać Tobie Boże, w modlitwie Litanią za zmarłych.

LITANIA ZA ZMARŁYCH

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,

Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!

Od mąk czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,

My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.