Adoracja Najświętszego Sakramentu na I niedzielę sierpnia 2017 roku

2022
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń: Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić

Jezu, Chlebie życia wiecznego, wierzymy w Ciebie i uwielbiamy Cię, przebywającego w tym tabernakulum i we wszystkich kościołach świata. Wielbimy Ciebie razem z tymi, którzy Cię wielbią, i kochamy Cię z tymi, którzy Ciebie kochają. Wielbimy Ciebie za tych, którzy Ciebie nie wielbią i kochamy Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają.

Zbawicielu, choć skryłeś pod osłoną Chleba swój majestat, to zawsze jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który z miłości do ludzi stał się Człowiekiem. Dla naszego zbawienia umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś trzeciego dnia, a gdy do końca wypełniłeś wolę Ojca wstąpiłeś do nieba. Cześć Ci oddajemy, najświętsze Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewicy, ofiarowane w Ofierze za wszystkich ludzi. Dzięki Ci składamy, o Krwi Chrystusa Nowego i Wiecznego Przymierza, przelana na odpuszczenie grzechów.

Pieśń: Chwalę Ciebie Panie x2

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, w rocznicę objawień fatimskich pragniemy trwać przed Tobą razem z Nią. Nikt tak jak Ona nie zgłębił tajemnicy Eucharystii, bo nikt tak jak Ona nie był tak bardzo z nią zjednoczony.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza prosimy Cię pokornie, adoruj razem z nami Jezusa, którego przyjęłaś w swoje łono dziewicze, którego wydałaś na świat w Betlejem i z którym nierozerwalnie było związane całe Twoje ziemskie życie, a teraz przebywasz z Nim razem w chwale Ojca i wstawiasz się za nami. Wierzymy, że nasz dar modlitwy podany Jezusowi Twoimi niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i uraduje Jego Boskie serce.

Zbawienie przez Maryję

Panie Jezu Chryste wierzymy, że jesteś żywy i prawdziwy w tym Przenajświętszym Sakramencie, wierzymy, że jesteś Synem Bożym, jedynym Odkupicielem człowieka, który po to przyjął ludzką postać, stając się Człowiekiem, aby nas wyzwolić z niewoli szatana i przywrócić nam utracone przez pierwszych rodziców Boże dziecięctwo. Św. Paweł napisał o Tobie: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie.” (Flp 2, 6-8) W tym celu, aby ten Boży plan mógł się urzeczywistnić, Ojciec Niebieski wybrał dla Ciebie na Matkę – Maryję, która już w raju została zapowiedziana jako Ta, której Potomstwo zetrze głowę Węża – diabła. Chcemy dziękować za ten Boży plan zbawienia dokonany z udziałem Maryi.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Niech będzie chwała całej Trójcy Przenajświętszej.

  • Za Boży plan odkupienia, w którym Bóg przewidział specjalne miejsce dla Maryi.
  • Za jej cudowne, niepokalane poczęcie, dzięki czemu dusza Jej od samego początku jaśniała blaskiem świętości.
  • Za to, że w Jej Niepokalanym Sercu odnowiłeś naruszoną przez grzech pierworodny przyjaźń pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
  • Za to, że uczyniłeś Maryję nową Ewą, do której nie miał dostępu szatan.
  • Za to, że stała się Ona Jutrzenką, zwiastującą blask wschodzącego Słońca – Jezusa, Syna Bożego.
  • Za to, że wybrałeś Jej dziewicze łono na swoje mieszkanie.
  • Za to, że właśnie przez Nią i w niej ziściło się proroctwo: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel.” (Iz 7,14).
  • Za to, że z Maryi, Ty Boży Synu wziąłeś ludzkie podobieństwo, dzięki czemu możemy się zwracać do Ciebie: Jezu Synu Maryi Panny.

Pieśń: Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

 

Opr. Ks. Adrian Kwieciński