BIAŁACZÓW – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

6925
Kościół parafialny w Białaczowie

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Henryk Józef Wójcik
 • Wikariusz:
  • ks. Wiktor Nowiński
 • Na terenie parafii mieszka:
  • ks. kan. Hieronim Józef Serzysko

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Białaczów, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Sędów, Sobień, Wąglany, Zakrzów.
 • Odpusty:
  • św. Jana Chrzciciela (24 czerwca),
  • św. Stanisława (8 maja),
  • MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • piątek przed Niedzielą Palmową
 • Historia:

Białaczów był starożytną siedzibą Odrowążów, Białaczowskich, Małachowskich, Broel–Platerów. Założycielem miasta i parafii miał być w połowie XIII w. biskup krakowski Prandota z Białaczowa. Prawa miejskie niemieckie odnowił w 1456 r. król Kazimierz Jagiellończyk. W XVII w. nastąpił upadek miasta. Dopiero Stanisław Małachowski starał się przywrócić mu rangę ośrodka miejskiego odnawiając w 1787 r. prawa miejskie, rozbudowując gospodarkę i przemysł. Białaczów utracił prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Prepozytura w Białaczowie istniała prawdopodobnie w I połowie XII w., wkrótce potem przekształciła się ona w parafię. Właściwym założycielem parafii był w połowie XIII w. krakowski biskup Prandota z Białaczowa, który nadał jej też uposażenie. Pierwotny murowany kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany został ok. połowy XIII w. przez bp. Jana Prandotę, który pochodził z Białaczowa. Według dokumentów sądu gnieźnieńskiego z 1432 r. kościół był stary i „od dawna istniejący”. W początkach XVI wieku w Białaczowie był kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława bp. w części drewniany, a w części murowany. W latach 1694– 1696 przebudowano cały kościół, tzn. dobudowano znacznie większą murowaną nawę oraz kaplice. Świątynię dedykował 20 VIII 1932 r. bp Włodzimierz Jasiński. Pierwotnie świątynia była kryta gontem, w 1947 r. pokryto ją blachą. W 2016 r. zmieniono pokrycie dachu nad prezbiterium na blachę aluminiowo-cynkową.


MAPA DOJAZDU: