STARACHOWICE – Parafia pw. Wszystkich Świętych

9434
STARACHOWICE – Parafia pw. Wszystkich Świętych. Foto: Weronika Kasprzyk

KONTAKT:


DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. Sławomir Rak
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Arkadiusz Wolski
  • ks. mgr Radosław Wroński
  • ks. mgr Łukasz Dybus
 • Kapelan szpitala:
  • ks. Karol Mirosław Adamczyk
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 18.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 9.00;
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 6.30;
  • 7.00;
  • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Akacjowa, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Borówkowa, Bukowa, Grabowa, Iglasta, Jarzębinowa, 8 Maja, Bohaterów Westerplatte, Borkowskiego, Bugaj, Chopina, Harcerska, Hutnicza, Kaczyńskiej, Konstytucji 3-go Maja, Kalinowa, Leszczynowa, Lipowa (nr. parzyste), Majówka, Na Szlakowisku, Nad Kamienną, Olszynowa, Oświatowa, Parkowa, Partyzantów (do nr. 39), Pasternik, Pileckiego, Poprzeczna, Poznańska, Radomska, Robotnicza, Spacerowa, Sportowa, Staszica, Szkolna, Śląska, Św. Barbary, Topolowa, Wiązowa, Warszawska, Widok, Zachodnia, Zakładowa.
 • Odpusty:
  • Wszystkich Świętych (1 listopada),
  • św. Barbary (4 grudnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • adoracja wieczysta
 • Nabożeństwa:
  • do Miłosierdzia Bożego – 17.45
  • majowe, czerwcowe, październikowe – 17.30
 • Kaplica:
  • pw. Bożego Miłosierdzia w szpitalu,
   • T: +48 783 149 094
   • Msze św. w niedziele o godz. 7.00 oraz dni powszednie o godz. 16.00
 • Historia:

Rejon środkowej Kamiennej należał do kasztelami w Tarczku będącej własnością królewską. W 1094 r. biskup krakowski Lambert aktem darowizny uzyskał te tereny od księcia Władysława Hermana; a biskup krakowski Gedko z rodu Gryfitów darował je założonemu przez siebie w 1179 r. opactwu cystersów w Wąchocku. W I połowie XV w. cystersi założyli osadę Krzyżowa Wola, dziś jest jedną z dzielnic Starachowic. Znajdował się tam pierwszy znaczny obiekt hutniczy: duża kuźnica. W 1547 r. występowała Minera Starzechowska oraz dwór zwany Starachowicami z młynem i chatami. Od II połowy XIX w. rozpoczął się rozwój Starachowic, co doprowadziło do połączenia z Wierzbnikiem, a w 1952 r. przyjęto nazwę Starachowice dla całego ośrodka miejskiego. Pierwotny kościół pw. Wszystkich Świętych w osiedlu robotniczym Starachowice należącym do par. Wierzbnik zbudowany był w stylu polskiego budownictwa drewnianego, wg projektu arch. Jana Borowskiego ze Starachowic, w latach 1921-1923 z pomocą Starachowickiego Towarzystwa Zakładów Górniczych. Świątynię poświęcił 3 VI 1923 r. bp Paweł Kubicki. Parafia została erygowana 12 I 1937 r. przez bp. Jana Kantego Lorka. Obecny kościół zbudowano w latach 1976-1980 wg projektu arch. Leopolda Taraszkiewicza z Gdańska i konstr. Tadeusza Lisiewicza staraniem ks. Piotra Koby i ks. Tadeusza Jędry. Poświęcił go 25 XI 1979 r. sługa Boży bp Piotr Gołębiowski. Podczas pożaru drewnianego kościoła w 1987 r. uległ częściowemu zniszczeniu. Dedykacji świątyni dokonał 9 X 1988 r. bp Edward Materski. Kościół jest budowlą trójnawową, zbudowaną z cegły, kamienia i żelbetonu, restaurowany w 2008 r. staraniem ks. Józefa Domańskiego. W świątyni przebywał dwukrotnie Karol kard. Wojtyła. Pierwszy raz 25 VI 1959 r. ochrzcił najmłodszą córkę państwa Kozłowskich, drugi raz 17 IV 1978 r. celebrował Mszę św. z okazji jubileuszu ich 25-lecia małżeństwa.


MAPA DOJAZDU: