Apostolstwo Modlitwy

2107

Struktura APOSTOLSTWA MODLITWY

Apostolstwo Modlitwy jest apostolskim dziełem Kościoła podległym bezpośrednio Ojcu Świętemu. Na jego czele stoi Dyrektor Generalny AM, rezydujący w Rzymie. Krajowym Dyrektorem jest obecnie O. Stanisław Groń SJ w Krakowie. Apostolstwo Modlitwy istnieje w świecie od 1844 roku. Powstało w południowej Francji w jezuickim kolegium w Vals. W Polsce działa od 1871 roku.

W Radomiu AM zostało założone  w 1948 roku  przy kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, a wznowione w 1980 roku przez O. Tadeusza Andershona po Misjach Świętych. Obecnie Opiekunem jest O. Krzysztof Fijałkowski, a Przewodniczącą  Kazimiera Pająk. Radomskie Ognisko AM liczy 413 członków, zrzeszonych w 21 grupach. Wstępujący do AM składa przyrzeczenie i otrzymuje legitymację. Przyjęcia odbywają się w listopadzie w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.


Cel i środki APOSTOLSTWA MODLITWY

Każdego miesiąca Ojciec Święty powierza Apostolstwu Modlitwy intencje, które wyrażają Jego troskę o ludzkość i Kościół. Modlimy się w tych intencjach i rozpowszechniamy je, aby jak najwięcej osób towarzyszyło Papieżowi w Jego modlitwie. Są dwa typy intencji: powszechna i ewangelizacyjna. Powszechne dotyczą problemów dotykających wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko katolików. Zwykle oparte są na pragnieniu sprawiedliwości i pokoju w świecie i zaangażowaniu Kościoła w takie sytuacje. Intencje ewangelizacyjne dotyczą z kolei wyzwań stawianych Kościołowi, pokazując pragnienie uczynienia z niego lepszego narzędzia ewangelizacji.

Symbolem łączności członków AM jest nie tylko codzienna modlitwa w intencjach papieskich, ale także praktyka pierwszych piątków miesiąca. Msza Św. w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.30 ofiarowana jest w intencji członków AM. W tych tradycyjnych dniach wspominamy objawienie Bożej miłości na krzyżu oraz miłość Najświętszego Serca do ludzkości. W każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 uczestniczymy w nowennie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w pierwsze niedziele miesiąca śpiewamy Godzinki ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jedna z obietnic dana s. Małgorzacie Alacoqe mówi: „Imiona tych, którzy czczą Serce Moje, zapiszę w Mym Sercu na wieki”.

Staramy się często  uczestniczyć w Eucharystii. Utrzymujemy kontakt z siecią światową poprzez Biuro Krajowe w Krakowie. Prenumerujemy miesięczniki „Posłańca Serca Jezusowego”. Prowadzimy raz w roku  całonocne czuwanie modlitewne w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie lub w nim uczestniczymy. Bierzemy udział w rekolekcjach i Krajowych Spotkaniach Formacyjnych oraz w spotkaniach animatorek w pierwsze wtorki miesiąca – godz. 16.30. Organizujemy pielgrzymki, projekcje filmów o tematyce religijnej. Uczestniczymy w pogrzebach i Mszach Św. naszych zmarłych członków, spotkaniach opłatkowych i „święconego”. Ponadto nasze zobowiązania to:

  • Poranna modlitwa ofiarowania się Panu Bogu.
  • W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża.
  • Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia z minionego dnia.
  • W ciągu tygodnia częsty udział w  Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ.
  • Świętowanie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla.

Członkowie AM łączą swoje życie ze zmartwychwstałym Jezusem doskonaląc osobistą relację z Nim. Relację symbolizuje Jego Serce. Ofiarujemy Mu je w apostolskiej gotowości i dyspozycyjności w posługiwaniu bliźniemu w swoim środowisku. Jesteśmy czcicielami Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miłość do Jezusa porządkuje, wzbogaca i nadaje sens naszemu życiu. Ona uczy nas szukania dróg wyjścia z każdej sytuacji osobistej, rodzinnej i społecznej – bez lęku, poprzez posłuszeństwo Jego prawu i naśladowaniu Jego przykładu.


Kontakt:

Apostolstwo Modlitwy
ul. Tybla 4
26-600 Radom