„Barka” w radomskim „Chałubińszczaku”

629

We wtorek, 12 października, w IV LO im. T. Chałubińskiego w Radomiu dominującym kolorem był żółty. A to za sprawą organizowanego w tym dniu w szkole „Dnia Papieskiego”.

O świętym papieżu Polaku przypomniała młodzież zaangażowana w szkolnego „Aniołka”* i Koło Wolontariatu „Tytuski”. Na długiej przerwie spotkali się na szkolnej sali gimnastycznej, by wspólnie zaśpiewać „Barkę” i pomodlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Również tego dnia wolontariusze kwestowali na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W tym roku Dzień Papieski odbył się pod hasłem „Nie lękajcie się!”.

*) „Aniołek” – wspólna modlitwa grupy nauczycieli i uczniów IV LO w Radomiu; grupa spotyka się codziennie na długiej przerwie, aby rozważać Pismo św. i w modlitwie różańcowej powierzać Bogu sprawy wielkie – dotyczące całego Kościoła, jak i zupełnie małe – dotyczące uczniów, absolwentów i codzienności szkolnej.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.