Bierzmowanie w roku szkolnym 2018/2019

6893
Bp Henryk Tomasik udziela sakramentu bierzmowania

W roku szkolnym 2018/2019 do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej.

Jeśli w kolejnych latach w jednym roczniku jest zbyt mało kandydatów wolno połączyć dwa roczniki i bierzmowanie może się odbyć w VIII klasie szkoły podstawowej i I klasie szkoły ponadpodstawowej; nigdy zaś w klasie VII.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2017 roku, kandydaci nie zmieniają już imion, zachowując imię chrzcielne. „Zmienić je można jedynie wówczas, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu” (zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, nr 16).


Przebieg uroczystości bierzmowania oraz wskazania liturgiczne dla tej uroczystości pod przewodnictwem Biskupa Henryka Tomasika – zobacz [TU].