Modlitwa w intencji pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu

360

Bp Marek Solarczyk prosi o modlitwę w intencji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu.

KOMUNIKAT

Odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, proszę, aby codzienna, październikowa modlitwa różańcowa rozpoczynała się od modlitwy w intencji pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu:

„Rozważając dziś tajemnice radosne (światła, bolesne, chwalebne) różańca świętego, ufni w orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, pamiętamy także w intencjach odbywającego się w Rzymie Synodu Biskupów. Prosimy o to słowami liturgii: Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Kościoła, daj twoim sługom zgromadzonym na Synodzie ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się poznać Twoją wolę i z całą mocą ją wypełniali”.

Natomiast modlitwę w czasie Apelu Jasnogórskiego proszę rozpoczynać od słów:

„W godzinie Apelu Jasnogórskiego, stając przed obliczem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, do wszystkich powierzonych intencji, dołączamy modlitwę w intencjach trwającego Synodu: Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, aby prowadzili Twój lud do pełniejszego poznania prawdy i wzrostu w świętości”.

Wasz Biskup Marek