Biskup Henryk Tomasik dziękuje za czyny miłosierdzia

870
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Epidemia spowodowała nową sytuację duszpasterską. Bardzo dziękuję Czcigodnym Księżom za ofiarną posługę duszpasterską w tej, nietypowej, sytuacji. – napisał Bp Henryk Tomasik do księży w okolicznościowym słowie przed Niedzielą Miłosierdzia (II Niedzielą Wielkanocy).

Epidemia koronawirusa, która jest niezwykle trudnym doświadczeniem pod względem medycznym, społecznym, ekonomicznym i moralnym, spowodowała nową sytuację duszpasterską.

– Epidemia spowodowała nową sytuację duszpasterską. Bardzo dziękuję Czcigodnym Księżom za ofiarną posługę duszpasterską w tej nietypowej sytuacji. Dziękuję za utrzymywanie kontaktu z naszymi wiernymi. Dziękuję za niezwykle cenne inicjatywy związane z transmisją Mszy Świętej oraz nabożeństw. Dziękuję za to, że nasze świątynie są otwarte, dzięki czemu wierni mogą nawiedzać je na adoracje i prywatną modlitwę. Dziękuję za przyjęcie zasad ogłoszonych przez Władze Państwowe oraz respektowanie wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję za szczególny znak jedności duchowej, którym jest codzienna modlitwa różańcowa kapłanów o godzinie 20.30 – napisał Biskup Henryk Tomasik.

Już na początku epidemii biskup ordynariusz powołał fundusz „Pomagam”. Na specjalne konto księża Diecezji Radomskiej wpłacają środki na walkę z koronawirusem; służą one wsparciu m.in. placówek służby zdrowia, domów pomocy społecznej na terenie diecezji.

– Dzięki tym ofiarom została udzielona pomoc szpitalom w Radomiu i Kozienicach, DPS w Niedabylu, DPS w Drzewicy, ZOL w Goździe Starym. Wspólnie z Caritas wsparcia udzielono szpitalom w Starachowicach i Przysusze. Dzięki akcji prowadzonej przez Caritas szpitale w Radomiu, Opocznie i Starachowicach otrzymały respiratory. Kolejne inicjatywy są w trakcie realizacji – wylicza bp Tomasik.

Biskup zachęcił również do wspólnej modlitwy w intencji Służby Zdrowia:

– Bardzo proszę Czcigodnych Księży o modlitwę w intencji lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i całej Służby Zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji Diecezji i wzajemną modlitwę za kapłanów. – zakończył biskup.