Bł. ks. Bolesław Strzelecki – człowiek wielkiej wrażliwości

1203
Msza św. w przeddzień 80. rocznicę śmierci bł. ks. Bolesława Strzeleckiego. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Dziś (2.05) przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Bolesława Strzeleckiego. Wczoraj bp Marek Solarczyk wraz z parafianami z Jastrzębia modlił się o jego kanonizację.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu jest szczególnym miejscem kultu bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

– Ks. Bolesław ze swoją rodziną mieszkał w Kuźni, na terenie parafii Jastrząb. Tu się wychowywał do czasu matury i z naszej parafii poszedł do seminarium duchownego w Sandomierzu. Do Jastrzębia przyjeżdżał jako alumn i tu w kościele parafialnym odprawił Mszę św. prymicyjną. – mówi ks. kan. ks. kan. Zbigniew Tuchowski, proboszcz parafii w Jastrzębiu i przypomina, że od 2016 r. w kościele znajdują się relikwie bł. ks. Strzeleckiego: – To jest cząstka jego sutanny. Jest także tablica upamiętniająca ks. Bolesława Strzeleckiego.

Szczególnym charyzmatem ks. Bolesława Strzeleckiego była posługa charytatywna i troska o ubogich. Nazywano go „Radomskim św. Franciszkiem” lub „Świętym Franciszkiem z Radomia”. Został aresztowany 7 stycznia 1941 r., gdy po Mszy świętej rozdawał chleb i tłuszcz biednym. 5 kwietnia 1941 r. został przywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam też rozwinął działalność charytatywną; nazywano go „Głodo­morem”, bo stale żebrał o chleb, który następnie rozdawał potrzebującym. Wyczerpany i pobity zmarł w szpitalu obozowym 2 maja 1941 r. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w Warszawie w gronie 108 męczenników czasów II wojny światowej.

Tę wielką wrażliwość na potrzebującego pomocy drugiego człowieka jaką charakteryzował się bł. ks. Bolesław Strzelecki, przypomniał Bp Marek Solarczyk, który przewodniczył Mszy św. w jastrzębskim kościele.

– Niósł bogactwo swej osoby – tego wszystkiego co otrzymał, kim był… Zastanawiamy się co nim kierowało? W tym wszystkim kiedy był oddany życiu, kiedy był oddany drugiemu człowiekowi, kiedy niósł tak niesamowitą wrażliwość na drugiego człowieka – bez względu na to, czy to był człowiek, którego spotykał na zwyczajnych drogach swojego życia, czy to był człowiek, którego spotykał wtedy kiedy był prefektem szkół, czy to był człowiek, którego spotykał w więzieniu, czy to był człowiek, którego wspierał różnymi dziełami charytatywnymi, czy to był człowiek, który doświadczał mocy Boga przez jego posługę kapłańską… już nie mówiąc o człowieku, który był obok niego w Auschwitz… Człowiek wielkiej wrażliwości! – mówił biskup Marek Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

Po Mszy św. bp Marek poprowadził nabożeństwo maryjne, na zakończenie którego odmówił modlitwę o kanonizację bł. ks. Bolesława:

„Boże, bogaty w miłosierdzie, uwielbiam Cię za to, że obdarzyłeś życiem i godnością kapłańską błogosławionego ks. Bolesława Strzeleckie­go. Dzięki Twojej łasce stał się on szczególnym znakiem Twego Miłosierdzia, a odpowiadając na otrzymane dary z gorliwością służył Tobie i bliź­nim, aż do swej męczeńskiej śmierci.

 

Przez jego wstawiennictwo udziel mi łaski ……………., o którą pokornie proszę, a błogosławionego ks. Bolesława racz włączyć do grona Świętych, by przykład jego życia zajaśniał całemu Kościołowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

Sobotnie uroczystości poprzedziła nowenna za wstawiennictwem błogosławionego księdza Bolesława Strzeleckiego. Jej tekst – jak również tekst modlitwy o kanonizację – zatwierdził Biskup Marek Solarczyk.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. ks. prał. Albert Warso z watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oraz Aleksandra Kobza, siostrzenica bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

Życiorys bł. ks. Bolesława Strzeleckiego:

Bł. Ks. Bolesław Strzelecki

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. ks. Bolesława Strzeleckiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1,26-600 Radom, e-mail: kuriarad@radom.opoka.org.pl.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.