Bp Henryk Tomasik: Nasze życie ma być „TAK” Panu Jezusowi

2974
Msza św. podczas DDM2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Na zakończenie drugiego dnia DDM2019 Biskup Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św., a modlitwę uwielbienia poprowadził zespół księży „Jak Najbardziej”.

– Nasze życie ma być „TAK” Panu Jezusowi. Ono jest wtedy, gdy w niedzielę idziemy na Mszę św., gdy na katechezie chcemy wiedzieć więcej o Panu Jezusie i Kościele, i ono jest wtedy, gdy w życie wprowadzamy treść przykazań. – mówił w homilii bp Tomasik.

Biskup Henryk nawiązał również do słów św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian odczytanych w pierwszym czytaniu:

– „Miłość Chrystusa przynagla” (2 Kor 5,14). Bo miłość zawsze przynagla. Przynagla miłość matki, narzeczonej i narzeczonego. A szczególną miłością jest miłość Chrystusa. Ona stała się tak delikatna, jak Dzieciątko w Betlejem, tak mądra, jak Nauczyciel z Nazaretu, tak ofiarna, jak wiszący na krzyżu i tak potężna, jak Zmartwychwstały. I ta miłość przynagla nas do odpowiedzi. Na miłość odpowiada się miłością albo niewdzięcznością, tak jak na słowo odpowiada się słowem albo milczeniem – mówił bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

Wieczorna liturgia była okazją do przypomnienia wszystkich tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie Diecezjalnych Dni Młodych, m.in.: Duszpasterstwu Młodzieży i Duszpasterstwu Akademickiemu, dyrekcji i pracownikom Muzeum Wsi Radomskiej, sponsorom, samorządom i mediom. Uczynił to ks. Mariusz Wilk.

Ks. Mariusz Wilk, pozdrowienia:

 

Msza św. była transmitowana przez Radio Plus Radom.

Ostatnim punktem drugiego dnia DDM2019 była adoracja Najświętszego Sakramentu. W uwielbieniu pomagał kapłański zespół „Jak Najbardziej”.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.