Bp Marek Solarczyk: Dziękuję za wasze oddanie, modlitwę i gorliwość!

1041
Bp Marek Solarczyk święci gromnice podczas Mszy św. w intencji osób życia konsekrowanego. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego spotkali się dziś w kościele pw. NMP Królowej Apostołów na radomskim Młodzianowie (księża pallotyni), aby podziękować za dar powołania. Mszy św. przewodniczył bp Marek Solarczyk. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) przypada Dzień Życia Konsekrowanego.

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej i konferencji ks. Piotra Walkiewicza, diecezjalnego referenta ds. życia konsekrowanego i diecezjalnego koordynatora Synodu Biskupów, na temat zaangażowania osób konsekrowanych w zespoły synodalne w Diecezji Radomskiej. Następnie była adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św.

W homilii bp Marek przypomniał znaczenie ślubów zakonnych opartych na radach ewangelicznych, którymi są dobrowolne ubóstwo, dozgonna czystość i zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa. Nawiązał również do hasła Roku Duszpasterskiego – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

– Pozwólcie, moi drodzy, byśmy mogli spojrzeć na to dzisiejsze Słowo i na tę tajemnicę Święta odwołując się do tego hasła, które towarzyszy Kościołowi w Polsce – „Posłani w pokoju Chrystusa”. Trochę jesteśmy sprowokowani, aby do tego zajrzeć, kiedy słowa liturgii w tym zaproszeniu po zakończeniu obrzędu poświecenia świec mówiły „Idźmy w pokoju na spotkanie Pana”… Życzę wam, moi drodzy, aby to dzisiejsze święto, to, co za chwilę nastąpi – odnowienie ślubów – było z głębi serca wołaniem do Boga o to zachowanie i przeżywanie, świeżość i tęsknotę za Bogiem, o tę gotowość, otwartość na to, aby być gorliwym i oddanym w tym, co jest Bożym życiem, i by było pokornym, ufnym wołaniem o to wszystko, co święte – mówił Pasterz Diecezji Radomskiej i podziękował osobom życia konsekrowanego za ich posługę w diecezji: – Dziękuję za wasze oddanie, modlitwę i gorliwość!

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

W Diecezji Radomskiej jest 10 zgromadzeń męskich i 19 żeńskich (w tym 14 habitowych i 5 bezhabitowych), w tym jedno żeńskie zgromadzenie kontemplacyjne (Siostry Klaryski w Skaryszewie).

– Sióstr jest około 310, zaś zakonników około 90. Na terenie diecezji mieszka 14 osób z instytutów świeckich, 10 wdów konsekrowanych i 3 dziewice konsekrowane. Przygotowują się cztery kandydatki do obrzędu pobłogosławienia wdów i jedna kandydatka do dziewictwa konsekrowanego. – wylicza ks. Piotr Walkiewicz.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.