Bp Marek Solarczyk: Niech naszymi rękami Bóg dotyka drugiego człowieka i ofiarowuje mu miłość

744
Bp Marek Solarczyk przyjmuje znak popiołu. Środa Popielcowa 2021. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W Środę Popielcową bp Marek Solarczyk nawiedził Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli – Paradyżu. Zaś wieczorem przewodniczył Mszy św. w radomskiej katedrze.

– „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał” (J 3,16). Zawierzałem BOGU wspólnotę diecezji radomskiej i wszystkich trwających w duchowej łączności, prosząc o obfite łaski na czas Wielkiego Postu w sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli-Paradyżu. – napisał bp Marek po nawiedzeniu sanktuarium.

Podczas wieczornej Mszy św. w radomskiej katedrze bp Marek podkreśli, że czas Wielkiego Postu to okazja do udoskonalenia naszego życia z Bogiem; wskazał również na wartość rodziny w rozwoju wiary.

– Liturgia słowa Środy Popielcowej daje nam wielką okazję do tego, abyśmy przyjęli i podjęli refleksję nad tym, co tak naprawdę oznacza pokuta. Bo przecież Wielki Post jest czasem pokuty. Wyjaśnieniem pokuty jest troska o udoskonalenie życia z Bogiem… Jesteście tu jako małżonkowie. Czyż to nie jest sens, i niesamowita siła i motor waszego życia i piękna małżeństwa? Jesteście jako rodzicie – czy w tym się nie zawiera to wszystko co jest oddaniem rodzicielskim, z poświeceniem? Jesteście tutaj rodzinami – jak wiele jest tu darów, które są po prostu dobre. Jesteśmy tu jako wspólnota wiary – jako wspólnota parafialna i diecezjalna. Naszymi rękami Bóg dotyka drugiego człowieka i ofiarowuje mu miłość. Niech ten czas naszej Eucharystii, tego dnia i całego okresu Wielkiego Postu przyniesie tę bliskość, potwierdzi wartość naszego poświęcenia, naszych życiowych powołań i z Bożą pomocą objawi piękno Bożych darów. – mówił biskup.

A odnosząc się do znaku popiołu powiedział:

– Każdy z nas za chwilę pochyli głowę, aby przyjąć popiół. Nie po to, że „zawsze się w Popielec to robi”, ale jesteśmy tutaj z całą szczerością i gorliwością naszego życia i naszej wiary. I tak jak św. Paweł prosząc: „Panie pomóż mi i pozwól mi pojednać się z Tobą. Odkryć to Kim jesteś. Przeżyć to, że jesteś w moim życiu”.– mówił bp Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

Zgodnie z zaleceniem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, obrzęd posypania głów popiołem odbył się w milczeniu. Tylko bp Solarczyk, po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go wodą święconą, wypowiedział do wszystkich formułę: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:388991581708'.