Bp Marek Solarczyk w sanktuarium w Kałkowie-Godowie

704
Msza św. w sanktuarium. Foto: br. Grzegorz Baczyński

W piątek wieczorem Biskup Marek Solarczyk nawiedził Sanktuarium Matki Bożej – Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. To kolejne sanktuarium, do którego pielgrzymował nowy Biskup Radomski.

– Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, którą wraz z diakonem Karolem Dobrasiewiczem poprowadziły dzieci z miejscowej parafii, bp Marek Solarczyk rozważał mękę Pańską. Po nabożeństwie i powitaniu przez kustosza ks. kan. Zbigniewa Staniosa, ksiądz biskup przewodniczył Mszy św. – informuje br. Grzegorz Baczyński ze wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie-Godowie.

Zdjęcia: br. Grzegorz Baczyński