25.1 C
Radom, PL
17 sierpnia 2018, piątek | 18:47 CEST+02:00

Rada Kapłańska

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego (kan. 495 § 1) Bp Henryk Tomasik ustanowił z dniem 1 stycznia 2016 roku Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej...

Rada Ekonomiczna Diecezji Radomskiej

Przewodniczący: ks. inf. mgr Stanisław Pindera Członkowie: ks. kan. dr Szymon Pikus ks. kan. Czesław Wawrzyńczak ks. kan. Zbigniew Sieroń ks. prob....

Kolegium Konsultorów

Zgodnie z kan. 502 par. 1 KPK bp Henryk Tomasik ustanowił z dniem 1 stycznia 2016 roku, na okres pięciu lat, Kolegium Konsultorów Diecezji...

Rada Wydziału Duszpasterskiego

Przewodniczący: ks. kan. dr Piotr Walkiewicz Członkowie: ks. dr Marek Adamczyk ks. kan. mgr Roman Adamczyk ks. prał. dr Jerzy Karbownik ks. kan. Bolesław Mikrut ...

Rada Duszpasterska Diecezji Radomskiej

27 września 2012 r. biskup Henryk Tomasik powołał Radę Duszpasterską Diecezji Radomskiej w następującym składzie: Przewodniczący Rady: Bp Henryk Tomasik Duszpasterze: Wikariusz Generalny – Bp Adam...

Rada Artystyczno-Budowlana Diecezji Radomskiej

Przewodniczący: ks. prał. dr Wiesław Taraska Wiceprzewodniczący: ks. prał. mgr Edward Poniewierski Diecezjalny Konserwator Zabytków: ks. dr Michał Krawczyk Członkowie: ks. kan. mgr Zbigniew Sieroń ...