Kolegium Konsultorów

1022

Zgodnie z kan. 502 par. 1 KPK bp Marek Solarczyk ustanowił z dniem 4 listopada 2021 roku, na okres pięciu lat, Kolegium Konsultorów Diecezji Radomskiej (Dekret, L.dz. 1832/21 z 28 października 2021 r.) w następującym składzie:

  • Bp Piotr Turzyński
  • Ks. prał. Marek Fituch
  • Ks. kan. Marek Polak
  • Ks. kan. Marek Adamczyk
  • Ks. kan. Szymon Pikus
  • Ks. prał. Jarosław Wojtkun
  • Ks. kan. Bolesław Mikrut