Instytut Teologiczny w Radomiu

5974

Kontakt:

Instytut Teologiczny w Radomiu
przy PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Sekcja Św. Jana Chrzciciela
ul. J. Malczewskiego 1
26-600 Radom

Strona: www.itradom.eu


Instytut Teologiczny w Radomiu kontynuuje misję Radomskiego Instytutu Teologicznego i Kolegium Katechetycznego w Radomiu.

  • 1992 rok – bp Edward Materski powołał do istnienia Radomski Instytut Teologiczny pod patronatem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, a w 1993 roku Kolegium Katechetyczne.
  • 2000 rok – bp Jan Chrapek zainicjował powstanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Radomiu. W 2003 roku Senat UKSW podjął decyzję o przekształceniu Wydziału Teologicznego w Radomiu w Instytut Teologiczny. W 2013 roku ze względów proceduralnych jednostka została zlikwidowana.
  • Od 2017 Instytut Teologiczny w Radomiu wznowił swoją działalność, tym razem pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Joanneum. [za: http://itradom.eu/o-uczelni.html]

OFERTA EDUKACYJNA – [Czytaj tu]