Czwartek – dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa

841
Modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa. WSD w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Czcigodni Księża, Drodzy Bracia i Siostry,

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Zapraszam serdecznie do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.