#RodzinnaMajówka – 10 maja. Kobieta jako żona i matka

655

Pieśń na rozpoczęcie: Z dawna Polski Tyś Królową…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 10: Kobieta jako żona i matka

Niech wzorem kobiecości i macierzyństwa będzie dla dzisiejszej kobiety Maryja – żona Józefa i Matka Jezusa. Ona najpełniej wnosi w życie Kościoła geniusz kobiety. Jest pokorna, posłuszna, bezwarunkowo przyjmuje wolę Stwórcy i całkowicie Mu ufa. Jest Matką, która nie przywłaszcza sobie dziecka. Potrafi służyć bez rozgłosu. Oddając się na służbę Bogu, oddaje się także na służbę ludzi, na służbę miłości. Kobieto – bądź żoną i matką na wzór Maryi, aby przez ciebie mogła przepływać miłość do wszystkich.

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!
 
Pieśń na zakończenie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

 


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami  przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.