„Dar Juniora dla Seniora”, czyli „Jałmużna Wielkopostna 2020”

888

Caritas Diecezji Radomskiej zachęca do włączenia się w akację „Jałmużna Wielkopostna”, która szczególny ma wymiar międzypokoleniowy.

– Wzorem lat ubiegłych w imieniu Caritas Diecezji Radomskiej gorąco prosimy o włączenie się w ogólnopolską akcję „Jałmużna Wielkopostna”. Cel jest prosty – solidarność i pomoc w leczeniu osób starszych. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej diecezji zgodnie z dekretem Biskupa Henryka Tomasika, zbieramy dar serca do puszek w dowolną niedzielę Wielkiego Postu (najczęściej łączy się to z rekolekcjami). – zachęcają dyrektorzy radomskiej Caritas.

„Tegoroczna Jałmużna Wielkopostna to solidarność międzypokoleniowa, która prowadzona jest pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” i skierowana jest głównie do osób młodych. Zebrane do skarbonek datki zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym i chorym. Poprzez akcję chcemy uwrażliwić dzieci, młodzież , a także ich rodziny na potrzeby osób starszych i chorych, którzy często są i czują się samotni i niepotrzebni. Dar Seniora dla Juniora dobrowolna formą rezygnacji z przyjemności materialnej dla drugiej osoby.

Czas Wielkiego Postu to czas wyrzeczeń i spełniania warunków Wiekopostnych. Jednym z takich warunków jest właśnie jałmużna. Ten niewielki datek pomoże seniorom w zakupie leków i godnym przeżyciu świąt Wielkanocnych. Z datków tych zostaną również przygotowane paczki dla osób starszych samotnie prowadzących gospodarstwo domowe o niskim dochodzie. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. O wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy i modlimy się za was wraz pracownikami w każdy poniedziałek na mszy Świętej sprawowanej w naszej kaplicy.” – czytamy na stronie Caritas Diecezji Radomskiej.

Zebrane środki można wpłacać na konto:

45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

z dopiskiem Jałmużna Wielkopostna 2020,

lub w siedzibie Caritas w Radomiu:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Ks. Robert Kowalski
Ks. Damian Drabikowski