Dekret Biskupa Henryka Tomasika dot. większej liczby Mszy św. w święta

804
Bp Henryk Tomasik. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Biskup Henryk Tomasik wydał dekret pozwalający kapłanom Diecezji Radomskiej sprawować cztery Msze św. Dekret związany jest z decyzją watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

DEKRET BISKUPA RADOMSKIEGO

Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 16 grudnia 2020 roku (Prot. N. 59720) udzielam „pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych”.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski


 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 59720

DEKRET

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża FRANCISZKA, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 16 grudnia 2020 roku.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz