Dekret zamykający II Synod Diecezji Radomskiej i promulgujący uchwały II Synodu Diecezji Radomskiej

637

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują w Diecezji Radomskiej postanowienia II Synodu. Bp Henryk Tomasik, na mocy kanonu 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, 29 lutego 2020 r. promulgował postanowienia II Synodu Diecezji Radomskiej. Oto treść dokumentu:

Radom, 29 lutego 2020 roku

L.dz. 231/20

Dekret zamykający II Synod Diecezji Radomskiej i promulgujący uchwały II Synodu Diecezji Radomskiej

Na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, kierując się troską o dobro duchowe Diecezji Radomskiej, na mocy kanonu 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zamykam II Synod Diecezji Radomskiej oraz zatwierdzam jego statuty, dekrety, instrukcje, regulaminy i wskazania.

„Czynić diecezję domem i szkołą komunii” to hasło było myślą przewodnią II Synodu Diecezji Radomskiej. Inspirowało ono wiele osób zaangażowanych w prace II Synodu Diecezji Radomskiej.

Wyrażam wdzięczność Sekretariatowi Synodu, Komisji Głównej, Przewodniczącym Komisji, Wszystkim Duszpasterzom zaangażowanym w dzieło II Synodu Diecezji Radomskiej, Członkom Komisji i Zespołów Synodalnych za wielki trud włożony w przeprowadzenie II Synodu Diecezji Radomskiej.

Na mocy kanonu 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam 1 czerwca 2020 roku jako dzień rozpoczynający obowiązywalność postanowień II Synodu Diecezji Radomskiej.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

Ks. prał. Edward Poniewierski
Kanclerz Kurii