Dofinansowanie remontu zabytków w województwie łódzkim

1484
Kościół pw. św. Mikołaja w Żarnowie. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Parafie Żarnów, Kraśnica, Smardzewice i Studzianna otrzymają dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Dofinansowanie trafi również do opactwa cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu oraz do parafii w Przedborzu, Skotnikach i Żeleźnicy. [edytowany]

Dotację w wysokości 52,5 tys. zł przyznano parafii pw. św. Wojciecha bpa w Kraśnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie przy dwóch feretronach w rzeźbionych ramach (z obrazami z połowy XVIII i z przełomu XVIII/XIX wieku) oraz przy chrzcielnicy z połowy XVIII wieku.

Parafia pw. św. Mikołaja w Żarnowie otrzymała 71.250 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sklepienia oraz wykonanie systemu odwodnienia w zabytkowym kościele.

Na remont budynku Zespołu Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie przyznano 67,5 tys. zł, zaś Dom Zakonny Braci Mniejszych Konwentualnych OO. Franciszkanów w Smardzewicach otrzymał 75 tys. zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach.

Dofinansowanie w wysokości 45 tys. zł trafi do oo. cystersów z sulejowskiego Podklasztorza. Będzie ono spożytkowane na konserwację renesansowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej oraz kontynuację i zakończenie konserwacji ołtarza bocznego pw. św. Benedykta z nawy głównej kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie.

Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Łódzkiego trafi również do trzech parafii dekanatu przedborskiego. I tak:

  • Parafia pw. św. Aleksego w Przedborzu otrzymała 75 tys. zł na renowację balkonu wieży.
  • Parafii pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy przyznano 18.450 zł na konserwację ołtarza bocznego (strona południowa) w kościele.
  • A na I etap prac konserwatorskich przy XVIII-wiecznym ołtarzu głównym kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach przeznaczono 87 tys. zł.

Parafie te należą do Diecezji Radomskiej, a administracyjnie do województwa łódzkiego (powiaty: opoczyński, tomaszowski, piotrkowski i radomszczański).

Dotację otrzymało również Muzeum Regionalne w Opocznie (29,3 tys. zł) na wymianę systemu rynnowego i obróbek blacharskich w zabytkowym zamku w Opocznie.

Do rozdysponowania było w sumie 5 mln zł, z których skorzysta 80 podmiotów. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie mogła być większa niż 100 tys. zł. Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach odbył się na przełomie marca i kwietnia br..