Droga Krzyżowa – dzień VIII

461
Krzyż pielgrzymkowy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Wstęp

Maryjo – nadziejo rodzin, poprowadź nas śladami Drogi Krzyżowej Twojego Syna. Pomóż nam dostrzec nie tylko ból wypływający z Jego zewnętrznych ran wyniszczających święte Ciało. Wyproś nam łaskę głębszego spojrzenia na Serce Jezusa oraz Twoje Serce, Maryjo. Pragniemy dostrzec w tej Drodze Krzyżowej to, czym ranimy Ciebie i Twego Syna poprzez grzechy w naszych rodzinach. Chcemy także dostrzec nadzieję na zwycięstwo Chrystusa w każdej rodzinie, która teraz przeżywa bolesną drogę krzyżową.


Stacja 1 – Jezus na śmierć skazany

Panie Jezu, wybacz wszystkim rodzicom, ojcom i matkom, którzy skazali Cię w swoich rodzinach. Wybacz im brak przykładu wiary dla swoich dzieci. Pomóż im dostrzec swoje błędy wychowawcze i wrócić do Ciebie – jedynego Źródła Miłości. Niech ich żywe świadectwo wiary pomoże dzieciom i młodzieży rozkochać się w Tobie.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy dawali Twemu Synowi pierwsze miejsce w naszych sercach i rodzinach i nie skazywali Go na śmierć.


Stacja 2 – Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Panie Jezu, Ty pokornie bierzesz na swoje ramiona krzyże wszystkich rodzin. Ty najlepiej widzisz, ile tam jest bólu, gniewu, przemocy, zniewoleń, chorób ciała i duszy, a przede wszystkim braku miłości, czułości, dialogu i zrozumienia. Dziękujemy za Twoje ciche, pokorne towarzyszenie każdej rodzinie. Pomóż wszystkim rodzicom, a także dzieciom, aby nie bali się dźwigać swoich krzyży oraz krzyży innych członków rodziny. Niech wytrwale naśladują Ciebie i oddają Tobie chwałę każdym wysiłkiem.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy nie bali się brać krzyża na swoje słabe, ludzkie ramiona.


Stacja 3 – Jezus upada pod krzyżem

Panie Jezu, ileż upadków rodzin kryje się w tym Twoim upadku? Tak wiele bólu jest w niejednej rodzinie. Bezsilność puka do tylu serc rodziców i dzieci, gdy problemy zdrowotne, finansowe i moralne przygniatają serca. Prosimy Cię za rodzinami, które właśnie teraz przeżywają swój upadek. Pomóż im powstać Twoją mocą. Zbliż ich do Siebie w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Niech wtulą się w Twoje miłosierne ramiona i znajdą w nich ukojenie i siłę do dalszej drogi.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy szybko powstawali z wszelkich upadków.


Stacja 4 – Jezus spotyka swoją Matkę

Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę stację, w której zbliżasz nas do Maryi – Matki Bolesnej. Ona najgłębiej rozumiała Twoje Serce. Ty także dałeś Jej łaskę odczucia Twojego bólu. Pomóż nam stale oddawać naszą drogę krzyżową Maryi i mieć pewność, że najczulsza i najgłębiej rozumiejąca Matka jest zawsze z nami.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy uciekali się do Ciebie w każdym bólu i strapieniu. Ufamy, że Ty, najlepsza Matko, zaniesiesz nasze wołanie przed Boży tron i wyprosisz potrzebne łaski.


Stacja 5 – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Panie Jezu, jak czułeś się, gdy pomagał Ci ktoś przymuszony? Przyjąłeś tę pomoc i dałeś jeszcze wiele duchowych darów temu, który nie do końca rozumiał, Komu pomaga. Prosimy Cię o łaskę bezinteresownej pomocy w rodzinach. Spraw, abyśmy wyprzedzali się w gorliwości. Przemieniaj nasze serca nawet wtedy, gdy będziemy pomagali z przymusu bliźniemu, a w nim – Tobie.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy ochoczo pomagali sobie w rodzinach i sąsiedztwach.


Stacja 6 – Weronika ociera twarz Jezusowi

Panie Jezu, piękne serce Weroniki dało Ci chwilę wytchnienia. Spraw, aby nie zabrakło takich świętych niewiast i mężczyzn w rodzinach. W końcu wszyscy potrzebujemy chwil odpoczynku i ciepłego, dobrego serca, które zrozumie i otrze łzę.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy stawali się dla innych dobrymi duszami uśmierzającymi ból serca.


Stacja 7 – Jezus upada po raz drugi

Panie Jezu, wciąż powtarzające się upadki w rodzinach często próbują zburzyć całą nadzieję na poprawę i wyjście z kryzysu. Pomóż nam nie zapominać, że Ty powstałeś i my także mamy powstawać, a nadzieja wypływająca z wiary jest niezniszczalna. W końcu DLA CIEBIE NIE MA NIC NIEMOŻLIWEGO!

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy nie poddali się nigdy, a zwłaszcza w chwilach ciężkich upadków.


Stacja 8 – Jezus pociesza płaczące niewiasty

Panie Jezu, w tak ważnym momencie napominasz płaczące niewiasty i uświadamiasz, że powinny płakać nad sobą i swoimi dziećmi. Prosimy Cię, Jezu, o dar łez i głębokiej skruchy. Ty idziesz drogą krzyżową z wyniszczonym ciałem. To każdy z nas skazał Cię na tę drogę. Powinniśmy płakać nad sobą i błagać o głębokie nawrócenie, by nie zadawać Ci więcej ran i nie skazywać na kolejne drogi krzyżowe – zwłaszcza w rodzinach.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy opłakiwali swoje błędy i mocno postanawiali poprawę oraz wytrwale szli drogą wyznaczoną przez Twego Syna.


Stacja 9 – Jezus upada po raz trzeci

Panie Jezu, wiele rodzin całkowicie załamuje się przy ostatnim, najcięższym upadku. Przyjdź teraz z pomocą wszystkim najbardziej załamanym i niewidzącym nadziei na zmianę swojego losu. Ukaż prawdę, że w Tobie można pokonać każdy kryzys i wstać nawet z najcięższego upadku.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy nigdy nie poddali się w powstawaniu z upadków w naszych rodzinach.


Stacja 10 – Jezus z szat obnażony

Panie Jezu, Ty doskonale rozumiesz ból rodziców, którzy patrzą na obnażenie swoich dzieci. Przyjdź z pomocą tym, którzy doświadczyli tak poważnego obnażenia, że nie potrafią już uwierzyć, że mogą otrzymać wspaniałą szatę od miłosiernego Ojca w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Pomóż rodzicom zbuntowanych dzieci przyjąć postawę kochającego Boga Ojca, który z miłością czeka na powrót marnotrawnego dziecka.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy nie obnażali się przed światem, który nie rozumie piękna ludzkiego serca. Niech nasze obnażenie będzie jedynie w skrytości serca przed Twoim Synem i przed Tobą, dobra Matko.


Stacja 11 – Jezus przybity do krzyża

Panie Jezu, ból przenika teraz nasze serca, gdy uświadamiamy sobie, że to my przybiliśmy niejeden raz Twoje dłonie i stopy tymi strasznymi gwoździami. Ileż rodzin czyni to codziennie i nawet tego nie widzi. Panie, ratuj nas przed tym haniebnym postępowaniem. Obudź nasze serca. Daj łaskę skruchy i zadośćuczynienia za nasze grzechy.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy chociaż trochę zrozumieli Twoje łzy i Twe zbolałe Serce patrzące na zniszczone święte Ciało Zbawiciela.


Stacja 12 – Jezus umiera na krzyżu

Panie Jezu, dziękujemy za największy dowód Twojej miłości. Dziękujemy za Twoje PRAGNĘ. Dziękujemy za wybaczenie tym, którzy nie rozumieli tego, co robili. Dziękujemy za odkupienie naszych win. Uczyń nasze serca prawdziwie wdzięcznymi teraz i w wieczności.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy codziennie dziękowali za miłość Twego Syna i jak najczęściej uczestniczyli z wiarą w celebracji uobecnienia Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania podczas Mszy świętej.


Stacja 13 – Jezus zdjęty z krzyża

Panie Jezu, oto Twoje Ciało w ramionach zapłakanej Matki. Ten moment najlepiej rozumieją mamy i babcie, które przeżyły śmierć swojego dziecka. Przyjdź do nich teraz z pomocą i pociesz ich zbolałe serca. Daj im nadzieję na zmartwychwstanie i powtórne spotkanie.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy nigdy nie stracili wiary i nadziei po śmierci bliskiej osoby.


Stacja 14 – Jezus złożony do grobu

Panie Jezu, prosimy teraz za wszystkimi, którzy przeżywają pogrzeby swoich bliskich. Pomóż im w tym ważnym momencie, aby przeżywali ten czas z głęboką wiarą, w łasce uświęcającej. Niech świadomie przyjmują Twoje Ciało i Krew w intencji swoich bliskich. Niech ofiarują za nich odpusty. Niech rozmiłują się w duchowej pomocy Kościołowi oczyszczającemu się. Broń ich przed płytkim i powierzchownym przeżywaniem tych poważnych uroczystości.

Maryjo – nadziejo rodzin, módl się za nami, abyśmy z całą głębią i powagą odprowadzali naszych bliskich zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku i abyśmy z wiarą polecali ich Twojemu Synowi.


Zakończenie

Panie Jezu, dziękujemy za przejście z Tobą i Twoją Matką tej wyjątkowej drogi, która ukazała nam Twoją miłość i naszą słabość oraz odpowiedzialność za wyrządzone zło. Spraw, abyśmy całkowicie wyrzekli się grzechu i zadawania Ci jakichkolwiek ran. Broń nas przed tym. Ześlij nam łaskę kochania Ciebie całym sercem.

Maryjo – nadziejo rodzin, wyproś zmartwychwstanie wszystkim rodzinom przeżywającym trudności.

(Oprac. ks. Daniel Glibowski)