Wprowadzenie nowo mianowanych proboszczów

607
Bp Marek Solarczyk wręcza klucze ks. Jarosławowi Wojtkunowi. Foto: ks. Z. Niemirski / FOTO Gość

W pierwszą niedzielę lipca w kilku parafiach Diecezji Radomskiej odbyło się liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanych proboszczów. Ceremonie obyły się m.in. w radomskiej parafii św. Kazimierza i Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela i w Wielkiej Woli – Paradyżu.

Do bazyliki św. Kazimierza w Radomiu nowego proboszcza wprowadził Bp Marek Solarczyk, który klucze do świątyni wręczył ks. prał. Jarosławowi Wojtkunowi, byłemu rektorowi radomskiego seminarium.

– Drogi księże proboszczu, twojej pasterskiej pieczy powierzam troskę o tutejszą parafię. Niech Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś Słowo Boże, aby wierni wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu. Otaczaj ojcowską miłością ubogich i chorych. Ożywiaj w sercach wiernych apostolskiego ducha i zachęcaj ich do wspólnej troski o sprawy Kościoła. Zarządzaj też roztropnie dobrami materialnymi, powierzonymi twej pieczy. A na znak powierzonego urzędu przyjmij te klucze. – powiedział biskup.

Bp Marek wygłosił również homilię podczas Mszy św., której po raz pierwszy jako proboszcz przewodniczył ks. Wojtkun.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

W uroczystym wprowadzeniu nowego proboszcza uczestniczyli księża z Dekanatu Radom Zachód, z Wyższego Seminarium Duchownego oraz związani z ks. Wojtkunem więzami przyjaźni i współpracy na polu duszpasterskim. Nie zabrakło parafian, którzy przywitali nowego proboszcza.

Na zakończenie głos zabrał ks. Jarosław Wojtkun. Mówił o obawach przed objęciem urzędu proboszcza w parafii patronalnej dla Radomia i diecezji. Ufa w pomoc św. Kazimierza i to, że w posłudze duszpasterskiej będą go wspierać parafianie, księża współpracownicy i siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.

– Wiem, w czyj trud wchodzę. To był trud śp. ks. inf. Adama Sochy, budowniczego tej bazyliki, organizatora i pierwszego proboszcza tej parafii. To był trud mojego bezpośredniego poprzednika, śp. ks. prał. Grzegorza Senderskiego. – powiedział ks. Wojtkun.

Po zakończeniu Mszy św., przy znajdującym się przy wejściu do bazyliki grobie śp. ks. inf. Sochy, Bożemu miłosierdziu powierzono zmarłych proboszczów radomskiej bazyliki św. Kazimierza.