Dyspensa od pokarmów mięsnych – 2 listopada

990
Foto: archiwum AK DR

W związku z tym, że dzień 2 listopada 2018 roku przypada w piątek, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

Wszystkim korzystającym z dyspensy polecam modlitwę w intencjach szczególnie drogich Ojcu Świętemu oraz wykonanie czynu miłosierdzia wobec bliźnich.

Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski