SOLEC n. WISŁĄ – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

5816
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu n. Wisłą. Foto: Jerzy Kutkowski

KONTAKT:

 • Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu n. Wisłą
  • ul. Bolesława Śmiałego 8,
  • 27-320 Solec n. Wisłą
  • woj. mazowieckie
 • T: +48 48 376 12 13
 • E: #
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. dr Krzysztof Maj
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Krystian Korba
 • Rezydent:

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 10.30;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.00;
  • 10.00;
  • 18.00 (zima – 16.00)
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30
  • 17.00 (październik)
  • 18.00 (maj, czerwiec)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Boiska, Dziurków, Kalinówek, Kolonia Boiska, Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Raj, Kolonia Wola Solecka, Kłudzie, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze, Raj, Sadkowice, Solec, Wola Solecka I, Wólka.
 • Odpusty:
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
  • Bożej Opatrzności (szósta niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego),
  • św. Stanisława (8 maja),
  • św. Maksymiliana (14 sierpnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • sobota przed IV Niedzielą Adwentu
 • Kościoły filialne:
  • pw. św. Stanisława bp. m. w Solcu n. Wisłą,
   • Msza św. w niedziele i święta o godz. 10.00 (od maja do listopada), w święta zniesione – 10.00
  • pw. św. Maksymiliana Kolbe w Woli Soleckiej,
   • Msza św. w niedziele o godz. 9.00
 • Historia:

Nazwa miejscowości pochodzi od prowadzonego w niej handlu solą. Według legendy najstarsza wzmianka dotycząca Solca wiąże się ze wskrzeszeniem Piotrawina w 1078 r. przez św. Stanisława, biskupa krakowskiego. W XI w. wieś Solec należała do arcybiskupów gnieźnieńskich, potem do bożogrobców z Miechowa, a 6 II 1325 r. stała się własnością królewską. Miasto lokował tu król Kazimierz Wielki między 1334 a 1341 r., on także wzniósł gotycki zamek, przekształcony w 1620 r. przez Krzysztofa Zbaraskiego w rezydencję renesansową. Wkrótce miasto zostało zniszczone w wyniku najazdów szwedzkich, a prawa miejskie utraciło w 1869 r.

Uważa się, że pierwotny kościół istniał w Solcu przy rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich. Parafia powstała prawdopodobnie w XIII w. Murowaną świątynię pw. Wniebowzięcia NMP ufundował król Kazimierz Wielki w 1370 r. Kościół spłonął 22 IV 1599 r., po czym odbudował go ks. Maciej Bech, a uwieńczeniem jego starań była dedykacja w 1604 r. Po pożarze w 1620 r. świątynię odbudowywał książę Krzysztof Zbaraski, starosta solecki, dedykowano ją w 1638 r. W 1825 r. kościół odrestaurował właściciel dóbr soleckich hr. Adam Matuszewicz. W obecnej formie jest to budowla gotycko-renesansowa wzniesiona z kamienia i cegły. W latach 1976–1999 świątynię restaurowano staraniem ks. Tadeusza Gębki.

Kościół dla ojców reformatów pw. św. Stanisława rozpoczęto budować w 1626 r. w stylu wczesnobarokowym, z fundacji księcia Krzysztofa Zbaraskiego, po czym odbudowano go po najeździe szwedzkim. Po kasacie zakonu opiekę nad świątynią przejęła parafia. W 1876 r. obiekt spłonął, ocalał jednak piękny kamienny ołtarz główny. W tym czasie część klasztoru – ogród i ziemię przekazano szkole, późniejszemu Seminarium Nauczycielskiemu. Kościół, staraniem ks. Tadeusza Gębki, poddano pracom konserwatorskim w latach 1995–1996. Poświęcenia odrestaurowanej świątyni dokonał 3 XI 1996 r. bp Stefan Siczek. Kościół jest budowlą jednonawową, orientowaną, wzniesioną z ciosu. Drewniany kościół pw. św. Barbary na cmentarzu grzebalnym powstał na miejscu poprzedniego w 1768 r. Generalny remont obiektu odbył się w latach 1990–1992 staraniem ks. Tadeusza Gębki. Kościół jest modrzewiowy, konstrukcji zrębowej, orientowany, z domurowaną częścią zachodnią z ok. 1825 r.

Kościół pw. św. Stanisława na tzw. Kępie ufundował bp Zbigniew Oleśnicki w 1442 r. Obecny murowany powstał na zrębach starego w poł. XIX w. Został zniszczony w czasie działań wojennych w 1914 r., po czym odbudowany. Podczas kolejnej wojny zrujnowany w 1944 r., a następnie częściowo zabezpieczony (mury i prezbiterium) w 1981 r. Jest świątynią orientowaną, wzniesioną z kamienia łamanego.

W ostatnich latach, staraniem proboszcza parafii ks. Krzysztofa Maja, przeprowadzane są gruntowne prace konserwatorskie we wszystkich kościołach znajdujących się na terenie parafii.


MAPA DOJAZDU: