Dziękczynienie w 50. rocznicę powrotu na szlak nawiedzenia

790
Pożegnanie jasnogórskiej ikony po uroczystościach jubileuszowych. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– Maryjo, ucz nas i wspieraj, abyśmy zawsze chcieli być przy Chrystusie. – mówił bp Marek Solarczyk. Biskup Radomski przewodniczył Mszy św. w 50. rocznicę powrotu Cudownego Obrazu Jasnogórskiego na szlak pielgrzymowania. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek wieczorem, a centrum była Msza św. w sobotę, 18 czerwca, o godz. 10.00 w radomskiej katedrze.

– Dzisiaj, wspominając minione 50 lat, chcemy ożywić nasze serca z jasnością naszego umysłu, spojrzeć i przywołać, że przed 50 laty obraz, który wrócił na szlak peregrynacji po 6 latach zamknięcia na Jasnej Górze, był wnoszony przed kościół mariacki, dzisiejszą katedrę, przez św. Jana Pawła II, bł. Stefana Wyszyńskiego, sługę Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Był obecny również sługa Boży ks. Roman Kotlarz i niezliczone rzesze mieszkańców Radomia i diecezji – przypomniał bp Marek we wprowadzeniu do Mszy św.

Bp Marek Solarczyk, wprowadzenie:

 

W homilii bp Marek podkreślił wielkość daru jaki został złożony 50 lat temu w ręce naszych przodków. Przypomniał również fragment kazania, które wygłosił wtedy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego:

„Naśladujcie Maryję! O gdybyście byli tak uczynni jak ona w kanie Galilejskiej. Gdybyście byli tak pełni żywej wiary jak Maryja w dniu Zwiastowania; pochwaliła ją Elżbieta: ‘Błogosławiona jesteś, Któraś uwierzyła’. Gdybyście byli tak posłuszni jak Ona – Służebnica Pańska. Gdybyście byli tak wrażliwi na ludzi; na ich dole, potrzeby i kłopoty – jak Maryja. Gdybyście gotowi byli do każdej ofiary i do każdego trudu w domu, w rodzinie, w pracy, w fabryce, w warsztacie, na roli – w ten sposób naśladowalibyście Matkę Najświętszą i wspierali Ją w Jej macierzyńskim zadaniu. Stalibyście się pomocnikami Matki Kościoła”.

A na zakończenie homilii wypowiedział słowa modlitwy:

– Maryjo, zawierzamy Ci każdego z nas, zawierzamy naszą diecezję i prosimy abyśmy potrafili – tak, jak zachęcał nas do tego bł. kard. Stefan Wyszyński – abyśmy stawali się pomocnikami Twoimi. Ucz nas i wspieraj, abyśmy zawsze chcieli być przy Chrystusie. Ucz nas i umacniaj, abyśmy zawsze wsłuchiwali się w Jego słowa. Ucz nas i podtrzymuj, abyśmy nigdy nie wątpili, że nasza wytrwałość, nasze posłuszeństwo Bogu, i ufność w Jego moc i zwycięstwo Jego łaski zawsze jest warte naszego życia i poświęcenia. Ucz nas i pomagaj, abyśmy nawzajem się zachęcali tak jak to wyraził dziś wyraził to prorok Izajasz: „Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,5).

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Na zakończenie Mszy św. odnowiono „Śluby Jasnogórskie”.

Bp Marek Solarczyk, „Śluby Jasnogórskie”:


 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.