Nominacja dla bp. Piotra Turzyńskiego

1152

Bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy naszej diecezji został członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 

Dokonało się to podczas 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Do Rady Stałej wybrano dwóch nowych członków: abp. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego oraz bp. Piotra Turzyńskiego. Hierarchowie zastąpili abp. Henryka Hosera i bp. Wiesława Śmigla.

Zadaniem Rady Stałej jest przygotowywanie spraw na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa ona nad wykonywaniem decyzji Konferencji i Rady Biskupów Diecezjalnych, koordynuje prace Konferencji, może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

Bp Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu. W 1988 r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu z rąk arcybiskupa Celestina Migliore, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Od 2015 roku sprawuje funkcję delegata ds. duszpasterstwa nauczycieli przy Konferencji Episkopatu Polski.


Podczas 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski dwóch księży z naszej diecezji zostało wybranych na konsultorów. Ks. prof. Marek Chmielewski został zatwierdzony konsultorem Komisji Maryjnej, a ks. dr Mariusz Wilk – mianowany konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.