Dziękczynienie za 30 lat Diecezji Radomskiej

990
Dziękczynienie za 30 lat Diecezji Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Jubileuszowej celebracji w radomskiej katedrze przewodniczył Bp Marek Solarczyk. Diecezja Radomska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli św. Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”.

Eucharystię koncelebrowali biskupi Henryk Tomasik i Piotr Turzyński oraz kilkudziesięciu kapłanów diecezji radomskiej.

– Stajemy, aby zawierzyć Bogu 30 lat Bożych dzieł i ludzkiego poświęcenia i wiary w Diecezji Radomskiej. Szczególnym zwornikiem był bp Materski, który był tu ordynariuszem przed, a więc przed jej utworzeniem, i był po, jako jej pierwszy pasterz. To dziedzictwo jest ogromne, związane z diecezją sandomiersko-radomską, a jeszcze wcześniej sandomierską. To ogromne bogactwo Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj chcemy za to dziękować i spojrzeć na 30 lat, na wszystko, co jest znakiem i potwierdzeniem Bożej łaski w historiach, wydarzeniach, ludziach, które można opisać i zachować, które są świadectwem pięknych wydarzeń, w jakich uczestniczyliśmy – mówił bp Marek Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

 

Trzydzieści lat temu, 25 marca 1992 r. bullą „Totus Tuus Poloniae populus” Jan Paweł II dokonał reorganizacji Kościoła w Polsce. Wśród nowych diecezji powstała również diecezja radomska. W liście skierowanym wówczas do Kościoła w Polsce papież pisał: „Organizacja ta ma na celu pełniejsze dostosowanie misji Kościoła – czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie stawiają czasy, w których żyjemy i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na naszej ojczystej ziemi”.

O historii Diecezji Radomskiej w: Albert Warso, Zarys dziejów diecezji radomskiej (1992-2017), w: Rocznik Diecezji Radomskiej 2018, Radom 2018, s. 19-35.

Historia Diecezji Radomskiej


 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.