Dzień Świętości Życia

759

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywać będziemy Dzień Świętości Życia. Ustanowił go Jan Paweł II w 1995 r. Ze względów liturgicznych został on przeniesiony na poniedziałek 9 kwietnia 2018 r.

Prosimy Czcigodnych Księży do podejmowania działań duszpasterskich, mających na celu ukazywanie świętości i nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Tematykę tę dobrze jest poruszać w homiliach, rekolekcjach, adoracjach, spotkaniach z grupami formacyjnymi. Zachęcamy do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i upowszechniania tej idei w swoich parafiach.

W Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin można nabyć foldery i deklaracje Duchowej Adopcji.

Ks. Sławomir Adamczyk
Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej