Formacja Stała Duchowieństwa w roku 2018/2019

997
Kapłani. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Kontynuując spotkania w ramach stałej formacji kapłanów roczników 2007 – 2018 zapraszam na kolejne spotkania:

 • 22-23 lutego 2019 – roczniki święceń: 2007, 2008, 2009, 2010 – miejsce spotkania: Internat Szkoły w Mariówce.
 • 1-2 marca 2019 – Neoprezbiterzy – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu.
 • 8-9 marca 2019 – roczniki święceń: 2011, 2012, 2013 – miejsce spotkania: Internat Szkoły w Mariówce.
 • 15-16 marca 2019 – roczniki święceń: 2014, 2015, 2016, 2017 – miejsce spotkania: Internat Szkoły w Mariówce.

Temat: Pozostańcie we Mnie i ja w was… (J 15,4) – Tożsamość kapłana dziś.

Program spotkania:

 • Piątek:
  • 18.00 – Msza Święta
  • 19.00 – Kolacja
  • 20.00- Konferencja: Tożsamość księdza dziś
  • 21.00 – Adoracja
  • 22.00 – Apel i Kompleta
 • Sobota:
  • 7.15 – Jutrznia
  • 7.45 – Śniadanie
  • 8.30 – Konferencja I: Trwanie w przyjaźni z Chrystusem miejscem kształtowania się tożsamości kapłana.
  • 9.30 – Adoracja
  • 10.00 -10.30 – Kawa/herbata
  • 10.30 – Konferencja II: Zdrowe relacje miarą dojrzałości osobowej kapłana
  • 12.15 – Msza Święta
  • 13.00 – Obiad

Uwaga: Proszę postarać się by być na całym spotkaniu; proszę też zabrać ze sobą Pismo Święte NT, notatnik, coś do pisania oraz albę.

Ks. Maciej Korczyński
Dyrektor ds. Stałej Formacji Kapłanów