Adoracja na I niedzielę lutego 2019 r.

1478
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Panie Jezu Chryste, klęcząc przed Tobą, wierzymy, że jesteś obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Jesteśmy tu, aby oddać Ci należny hołd, aby Cię uwielbiać, aby Ci dziękować. Wierzymy, że Ty naprawdę jesteś ukryty w kawałku białego chleba. Chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż Wiemy że Ty znasz ją najlepiej. Chcemy prosić, aby czas spędzony w Twojej świętej obecności był dla nas czasem przemiany i zaczerpnięcia nowych sił. Oddajemy się Tobie całkowicie na czas tej adoracji. Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu i zgiełku tego świata i otworzyć się na Twoje Słowo. Panie Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie Twa łaska, niech nas wypełnia Twój Święty Duch, niech spocznie na nas, niech nas namaści, niech nas pośle.

Pieśń: Duchu Święty przyjdź

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w darze Ducha Świętego. Przypominasz nam dzisiaj niezwykłe dzieła, jakich Duch Święty dokonywał w Twoim życiu. Pragniemy teraz, abyś pomógł nam jeszcze pełniej otworzyć nasze serca na Ducha Świętego, którego nam posyłasz, otworzył nasze serca na Jego dary, których nam udzielasz.

Będziemy powtarzać: Przyjdź Duchu Święty

 • Przyjdź Duchu Święty z darem Mądrości, abym lepiej mógł poznać Ciebie,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Rozumu, abym lepiej rozumiał tajemnice wiary,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami wiary,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
  i u Ciebie ją zawsze znajdował,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Męstwa, aby żadna bojaźń, ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Pobożności, abym zawsze Ci służył z miłością,
 • Przyjdź Duchu Święty z darem Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, Boże obraża.

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w darze Ducha Świętego, który do nas przychodzi i wzbudza w nas wiarę. Dziękujemy za dar wiary i nią przeniknięci chcemy Cię prosić:

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię Duchu Święty

 • Duchu Święty udziel nam Twojej miłości, abyśmy umieli lepiej kochać Boga i bliźniego,
 • Daj radość Twoją, aby w Bogu szukać pocieszenia,
 • Daj pokój Twój, aby nic szczęścia duszy zniszczyć nie zdołało,
 • Daj cierpliwość, aby chętnie i troskliwie służyć bliźnim,
 • Daj łaskawość Twoją, abyśmy zawsze umieli przebaczać,
 • Daj słodycz Twoją, aby wady i słabości innych cierpliwie znosić,
 • Daj wiarę, aby pobożnie trwać przy Tobie,
 • Daj skromność w myślach, słowach i uczynkach,
 • Daj wstrzemięźliwość i czystość, aby nigdy złem nie plamić duszy i ciała.

Na zakończenie pomódlmy się modlitwą św. Jana XXIII do Ducha Świętego:

Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa. Spraw, aby modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała. Przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego. Rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgnął wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione Krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś nas na wyżyny pokory, prawdziwej bojaźni i wielkodusznej odwagi. Niech żadne sprawy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego życiowego powołania. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem

Opr. Ks. Hubert Mróz