Jubileuszowa pielgrzymka mężczyzn do sanktuarium w Starej Błotnicy

731
15. Nocna Męska Pielgrzymka do Starej Błotnicy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Blisko 300 mężczyzn pielgrzymowało w 15. Nocnej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Pielgrzymka wyruszyła tradycyjnie z kościoła pw. MB Częstochowskiej w Radomiu, a pątników na drogę pobłogosławił bp Marek Solarczyk.

Mężczyźni pielgrzymowali w tym roku pod hasłem „Józef i Maryja normalna rodzina”. W rozważaniu podczas Apelu Jasnogórskiego bp Marek Solarczyk nawiązał do postaci św. Józefa, którego w sposób szczególny wspominamy w tym roku:

– Prosimy dziś o szczególne orędownictwo św. Józefa. Jak mówi Biblia, był człowiekiem sprawiedliwym. Potrafił z całą jasnością przyjąć, dostrzec i potem szanować to dobro, które Bóg ofiarowuje i zawierza, dobro, które Bóg stawia wobec każdego z nas i które wpisuje w tych, z którymi żyjemy. Prosimy Cię, Maryjo, o dar sprawiedliwości dla mężczyzn, dla ojców, dla mężów i dla dziadków, sprawiedliwości, jaka charakteryzowała św. Józefa. Nie da się tego przyjąć, przeżyć i rozwinąć bez tej wyjątkowej cechy daru, jaki niósł św. Józef: wrażliwości i zgody na to, co Bóg ofiarowuje. On stanął wobec Boga, a potem wyrażał to wobec Maryi i Jezusa, żyjąc dla Bożych dzieł, dla troski, opieki i miłości osób  najbliższych. Prosimy Cię, Boże, niech ten czas jubileuszowej pielgrzymki w Roku św. Józefa  zaowocuje świętością każdego z nas – mówił bp Solarczyk.

Bp Marek Solarczyk, rozważanie apelowe:

 

Pielgrzymowanie zakończyła Msza św. o godz. 6.00 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy.

Nocne pielgrzymki do Starej Błotnicy organizują Rycerze Kolumba z Rady 14004 działającej przy parafii na radomskim Kapturze. W tym roku po raz 15. pielgrzymowali mężczyźni, a po raz 6. kobiety.

– Jak co roku chcemy powierzać Maryi nasze rodziny, naszą Ojczyznę oraz samych siebie. W drodze do Matki będziemy się wspólnie modlić, śpiewać i słuchać przygotowanych rozważań, aby w ten sposób pogłębić swoją wiarę i dać świadectwo przynależności do Kościoła Katolickiego. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy wszystkie kobiety i dziewczęta, mężczyzn i chłopców, którzy podołają trudom nocnej, 26 kilometrowej wędrówki. – napisali w zaproszeniu radomscy Rycerze Kolumba.


Część I

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.

Część II – autor: Andrzej Kacak, Rycerz Kolumba

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.