Kaplica Świętego Dobrego Łotra w „Kazimierzówce”

1206
Bp Marek Solarczyk poświęcił kaplicę Świętego Dobrego Łotra. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W piątek Biskup Marek Solarczyk poświęcił kaplicę w Centrum Formacyjnym św. Dobrego Łotra przy bazylice św. Kazimierza w Radomiu.

W uroczystość wprowadził ks. Sławomir Płusa, moderator Nowej Ewangelizacji i duszpasterz wspólnot charyzmatycznych Diecezji Radomskiej:

– Nasza dzisiejsza Msza święta podsumowuje pewien proces naszego dojrzewania, żeby w tym miejscu mogła odbywać się regularnie Msza święta, żebyśmy mogli adorować Pana Jezusa i spotykać się na spotkania formacyjne. – powiedział ks. Sławomir Płusa.

Na początku liturgii bp Marek Solarczyk wręczył ks. Sławomirowi Płusie dekret erygujący kaplicę i poświęcił kaplicę. Została ona dedykowana Dobremu Łotrowi, czyli św. Dyzmie. Jego postać przywołał bp Marek w homilii.

– Jesteśmy tutaj dlatego, aby to co jest wyrażone w tym pięknym określeniu „nowa ewangelizacja”, aby się dopełniało w nas, przez nas i tutaj. Dzisiaj, kiedy już poświęciłem tę kaplicę, kiedy razem z wami proszę Boga o to, aby w to miejsce wpisał obfitość swojej łaski i moc swojego błogosławieństwa, to nie sposób nie przywołać tajemnicy patrona katolickiej wspólnoty i tego całego dzieła – Świętego Dobrego Łotra, noszącego imię Dyzma. Kiedy przywołujemy jego, kiedy sobie uświadamiamy, że on jest patronem, prosimy żeby był orędownikiem tych wszystkich tajemnic wpisanych w to miejsce – w tę kaplicę, w to, co jest i wierzymy, że będzie darem Boga. Niech będzie orędownikiem tych wszelkich naszych starań: tych duchowych i tych na zewnątrz zauważalnych, aby przemieniać ludzkie serca. – mówił bp Solarczyk.

Przywołał również słowa kard. G. Ravasiego odnoszące się do Dobrego Łotra:

– Tak jak w Ewangelii spotykamy ludzi, którzy stojąc obok Chrystusa i zwracając się do Niego używali bardzo różnych określeń; odwoływały się do tego, że jest Panem, Nauczycielem, Rabbim, Zbawicielem, „Synem Dawida”. Tak Dyzma na krzyżu po prostu powiedział: „Jezu”… tak ze szczerości i z głębokości serca, z takiego ludzkiego pragnienia, aby Bóg był tak bliski. Módlmy się, aby był orędownikiem tej jedności z Bogiem. – mówił biskup, a zakończył homilie wezwaniem: – Święty Dobry Łotrze bądź opiekunem, orędownikiem, nadzieją tych wszystkich starań, które chcemy czynić dla chwały Boga.

Bp Marek Solarczyk, homilia:

Na zakończenie Mszy św. członkowie wspólnoty Dobrego Łotra ofiarowali biskupowi szczególny prezent.

– Jako wspólnota modlitwy chcemy Księdzu Biskupowi ofiarować prezent modlitewny: chcemy jedną godzinę naszej comiesięcznej adoracji 24-godzinnej ofiarować za posługę Księdza Biskupa i to przez całą posługę wśród nas. Jesteśmy wspólnota ewangelizacyjną: chcemy zapewnić, że będziemy głosić Ewangelię i jako ewangelizatorzy oddajemy się w ręce Księdza Biskupa. – powiedzieli.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.