Katecheza nr 1 – Czym jest Eucharystia? – nie zmarnować Daru najcenniejszego…

3856

Na naszej stronie diecezjalnej wracamy do cyklu katechez poświęconych tajemnicy Eucharystii. Pierwszy raz pojawiły się one na przełomie 2010 i 2011 roku. Ze względu na ich popularność na starej stronie – postanowiliśmy je reaktywować.

I tak kolejne części będą publikowane co tydzień w soboty o godz. 16.00.

Będzie można je znaleźć w CZYTELNI w zakładce „Materiały duszpasterskie” w katalogu „Katechezy liturgiczne” [link], a w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) pod hasztagiem #katechezyliturgiczne.

Autorami katechez są członkowie Komisji Liturgicznej Diecezji Radomskiej.


Katecheza nr 1 – Czym jest Eucharystia? – nie zmarnować Daru najcenniejszego…

Jesteśmy uczestnikami Eucharystii. Bierzemy w niej udział w miarę systematycznie, być może nawet w każdą niedzielę. Może nawet częściej. Widzimy jednak, że nie wszyscy. Co jest powodem takiego stanu? W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy bowiem, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha (KKK 1324). Czy zatem ci, których nie ma na Mszy św. nie chcą spotkać Chrystusa?

A może nie rozumieją liturgii, jej znaków, symboli oraz tego, co dzieje się podczas celebracji Mszy św.? Chcemy przez ten cykl katechez wprowadzających w misterium Mszy św. przybliżyć Jej znaczenie i pomóc, abyśmy przeżywali ją bardziej świadomie, a co za tym idzie z głębszym odniesieniem do codziennego życia.

A kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotkaniem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Reforma liturgii dokonana po Soborze Watykańskim II postawiła sobie za cel, aby uczestnicy liturgii byli świadomi, angażowali się w jej przebieg i owocnie, w pełni w niej uczestniczyli. A jak jest ze mną? Zaproszenie jest wciąż aktualne i domaga się osobistego zaangażowania, aby przeżyć spotkanie, aby dokonało się zjednoczenie z Chrystusem, który w celebracji liturgii staje się dostępny, a więc dokonuje się uobecnienie Jego zbawczego dzieła, tego co dokonał na Krzyżu i podczas Zmartwychwstania. Fizycznie nie było nas przy tych wydarzeniach. Właśnie liturgia czyni je dostępnymi dla nas, ludzi tu i teraz żyjących. Owoce tamtych wydarzeń stają się obecne konkretnie dla mnie. Oznacza to, że Chrystusowe umieranie i Zmartwychwstanie nie jest tylko wspominaną historią ale rzeczywistością obecną i dostępną dla uczestniczącego w liturgii.

Będziemy się wspólnie zastanawiać i szukać rozwiązań, aby sprawowanie Mszy świętej było godne, i „odsłaniało” Niewidzialnego Boga, przybliżało do Niego i pozwalało odczuć Jego obecność.

Podczas Mszy św. jak uczy Kościół (zob. OWMR 27), Chrystus Pan jest rzeczywiście obecny w czterech takich wymiarach:

  • w zgromadzeniu zebranym w Jego imię aby sprawować Eucharystię, zgodnie z obietnicą: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20),
  • w osobie szafarza, celebransa Mszy świętej,
  • w swoim Słowie, bo gdy czyta się Pismo św. sam Bóg mówi do nas,
  • a w sposób substancjalny i trwały pod Postaciami Eucharystycznymi.

Każdy z tych sposobów obecności Chrystusa jest ważny i świadomość tego niech pozwoli Go spotkać w człowieku, który jest obok mnie – w moim bracie w wierze, w osobie kapłana sprawującego Mszę św., w zasłuchaniu w Jego słowo konkretnie do mnie kierowane i wreszcie w Komunii św., kiedy przychodzi by karmić i umacniać mnie swoim Ciałem.

W kolejnych katechezach będziemy przybliżać znaczenie symboli, sprzętów i szat liturgicznych oraz poszczególne części i obrzędy Mszy św., a także ich znaczenie i zasady czynnego uczestnictwa, aby te wymiary Obecności Niewidzialnego stawały się dla nas miejscem i szansą na spotkanie Go, aby Eucharystia była żywym, osobowym kontaktem z Bogiem, za którym będę tęsknił z tygodnia na tydzień i z niecierpliwością oczekiwał kolejnego spotkania.