9.9 C
Radom, PL
21 września 2019, sobota | 23:47 CEST+02:00
Strona główna Tagi Katecheza liturgiczna

Tag: katecheza liturgiczna

Katecheza nr 43 – Obrzędy komunii: znak pokoju, łamanie Chleba Eucharystycznego

Znak pokoju Znak pokoju, obecny jest w liturgii od samego początku jej istnienia. Przygotowuje on nas na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Do stołu Pańskiego...

Katecheza nr 42 – Obrzędy Komunii: Modlitwa Pańska i embolizm       

Do przyjęcia Komunii św. podczas liturgicznego zgromadzenia należy być przygotowanym. Obok szczerej intencji, świadomego uczestnictwa, otwarcia serca na dar Bożego Słowa ważne jest wspólnotowe wypowiedzenie...

Katecheza nr 41 – Modlitwa Eucharystyczna – aklamacja: misterium fidei, anamnesis,...

Aklamacja po przeistoczeniu - Misterium fidei Z języka łacińskiego aklamacja oznacza spontaniczne zawołanie ludu jako wyraz aprobaty i podziwu. Po przemianie chleba i wina...

Katecheza nr 40 – Modlitwa Eucharystyczna (2) – elementy strukturalne

W każdej z 10 zaprezentowanych w poprzednim tygodniu Modlitw Eucharystycznych możemy znaleźć powtarzającą się strukturę, układ odpowiednich części, składających się na całość Anafory. Śpiew „Sanctus”...

Katecheza nr 39 – Modlitwa Eucharystyczna (1)

Modlitwa Eucharystyczna stanowi centrum i szczyt całej Mszy świętej. Jej szczególnym przesłaniem zawartym w wypowiadanych przez celebransa słowach jest dziękczynnie Bogu za całą historię...

Katecheza nr 38 – Modlitwa nad darami, dialog prefacyjny, prefacja

Modlitwa nad darami. Po obmyciu rąk celebrans wzywa lud do modlitwy o przyjęcie Ofiary eucharystycznej: „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec...

Katecheza nr 37 – Ofiary składane „na tacę”

Księga Dzieje Apostolskie ukazuje nam piękną wspólnotę młodego Kościoła: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie…” (1,14), „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. ...

Katecheza nr 36 – Obrzęd przygotowania darów: procesja z darami, modlitwy...

Od samego początku, kiedy pierwsi uczniowie gromadzili się na sprawowanie „Pamiątki Pana”, czyli Mszy św., przynosili do ołtarza dary ofiarne – chleb oraz wino...

Katecheza nr 35 – Liturgia słowa (3): Credo, Modlitwa powszechna

W kolejnej katechezie o liturgii słowa dziś zajmiemy się wyznaniem wiary i modlitwą powszechną. Po homilii w niedziele i uroczystości wierni wyznają wiarę według formuły...

Katecheza nr 34 – Liturgia słowa (cz. 2): czytania, psalm, Ewangelia,...

Tydzień temu usłyszeliśmy o teologii i znaczeniu liturgii słowa. Dziś zatrzymamy się nad poszczególnymi jej częściami. W dni powszednie są 2 czytania biblijne. Pierwsze –...

Najnowsze wpisy