Katecheza nr 10 – Ołtarz

1485

Jesteśmy w świątyni. Patrzymy na tę część kościoła, która nosi nazwę prezbiterium. W centrum prezbiterium stoi ołtarz.

O tym, czym jest ołtarz mówi modlitwa odmawiana podczas jego poświęcenia:

1. „Niech ten ołtarz (wyciosany z kamienia) będzie dla nas znakiem Chrystusa, z którego boku wypłynęły Krew i woda, źródło sakramentów Kościoła. Niech będzie stołem świątecznym dla wszystkich, których Chrystus zaprasza na ucztę; niech tutaj składają swoje troski i ciężary, a otrzymają nową moc ducha na dalszą drogę życia. Niech będzie miejscem ścisłego zjednoczenia z Tobą i pokoju, a wszyscy, którzy karmić się będą Ciałem i Krwią Twojego Syna, napełnieni Jego Duchem niech wzrastają w Twojej miłości.

Niech będzie źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody, z którego wierni czerpać będą ducha wzajemnej miłości.

Niech będzie ośrodkiem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować, aż z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie będziemy Ci składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Żywym Ołtarzem”.

2. Ołtarz zatem jest:

  • Znakiem Chrystusa,
  • Znakiem Krzyża, na którym Chrystus złożył siebie w ofierze za zbawienie świata,
  • stołem ofiarnym, na którym Chrystus czyni obecną swoją Ofiarę złożoną na Krzyżu,
  • „stołem świątecznym” uczty przygotowanej przez Chrystusa, miejscem, na którym wierni „składają swoje troski i ciężary”,
  • źródłem, z którego wierni otrzymują „nową moc ducha na dalszą drogę życia”.

3. Ze względu na świętość tego miejsca, którym jest ołtarz okazujemy mu szacunek w następujący sposób:

  • Ołtarz jest nakrywany białym obrusem i ozdabiany kwiatami oraz świecami.
  • Przed ołtarzem wykonujemy głęboki skłon.
  • Celebrans i asystujący całują ołtarz.
  • Podczas uroczystej celebry ołtarz jest okadzany.

4. Popatrzmy na ołtarz. Za chwilę Jezus Chrystus uczyni obecną na tym ołtarzu swoją Ofiarę złożoną na Krzyżu. Jakie znaki mojej wiary i miłości mogę złożyć na tym ołtarzu, aby mogły być złączone z Ofiarą Jezusa Chrystusa?