RADOM – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela – Fara

6993

KONTAKT:

 • Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu
  • ul. Rwańska 6,
  • 26-600 Radom
  • woj. mazowieckie

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. mgr lic. Mirosław Kazimierz Nowak
 • Wikariusze:
  • ks. mgr Robert Faliński
  • ks. mgr Damian Sadza
 • Kapelani Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (+48 602 307 457)
  • ks. kan. Mirosław Bandos
  • ks. mgr Przemysław Wójcik

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 7.30;
  • 9.30;
  • 11.00;
  • 12.30;
  • 18.00
 • Święta zniesione:
  • 7.00;
  • 7.45;
  • 18.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.45;
  • 18.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Anielewicza, Bernardyńska, Bożniczna, Dzika, Focha, Grochowa, Grodzka, Inżynierska, Kanałowa, Kilińskiego, Kopernika, Koszarowa, Krakowska, Malczewskiego, Mała, Mireckiego, Narutowicza, Okulickiego (do Mlecznej), Plac Jagielloński, Podwalna, Przyborowskiego, Reja, Rwańska, Rzemieślnicza, Rynek, Stańczyka, Struga (nr 2, 4, 8), Szewska, Szpitalna, Szwarlikowska, Traugutta (nr od 39 do 55 – tylko nieparzyste), Tybla, Wałowa, Warzywna, Wąska, Wernera (do Mlecznej), Witolda, Wolność, Żeromskiego (nr 2 i nieparzyste od 5 do 51), Żytnia.
 • Odpusty:
  • św. Jana Chrzciciela (24 czerwca),
  • Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • wtorek przed Środą Popielcową
 • Kaplica:
  • Kaplica pw. św. o. Pio w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, Msza św. w niedziele i święta o godz. 9.30, w dni powszednie – 7.30
 • Domy zakonne:
  • Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, kaplica,
  • Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Tereski), kaplica,
   • ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom
   • T: +48 48 340 29 57
 • Historia:

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu została erygowana po 1325 r., a prawdopodobnie przed kazimierzowską lokacją miasta. Król Kazimierz Wielki lokował Nowy Radom najpierw na prawie średzkim między 1340 a 1360 r., potem w 1364 r. na prawie magdeburskim. Wraz z miastem uposażył nową parafię pw. św. Jana. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1408 r. Około 1360–1370 r. został wzniesiony z czerwonej cegły pierwotny, jednonawowy kościół fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W wiekach XV i XVI dobudowano kaplice boczne, z których zachowała się kaplica różańcowa fundowana w 1481 r. przez mieszczanina Jana Warcaba. W XVII w., z fundacji Jana Kochanowskiego chorążego kozienickiego dobudowano późnorenesansową kaplicę. W początkach XIX w. kościół był poważnie uszkodzony. Jego restaurację podjęto w latach 1817–1838. Podwyższono wówczas ściany nawy, która została nakryta stropem drewnianym, założono nowy dach na sygnaturkę, podwyższono wieżę i otynkowano elewację. W wyniku tych zmian fasada zachodnia otrzymała wystrój neogotycki. W latach 1837–1840 odnowiono malowidła na sklepieniu w prezbiterium. Po tych zmianach kościół został rekonsekrowany w 1844 r. W latach 1881–1889 odrestaurowano i podwyższono o piątą kondygnację wieżę kościoła. W latach 1908–1909, staraniem ks. Piotra Górskiego, fara została gruntownie przebudowana wg projektu arch. Józefa Dziekońskiego. Kościół jest neogotycki, orientowany, jednonawowy z dobudowaną nawą boczną. Z dawnej świątyni obecnie zachowane są prezbiterium, północna ściana nawy z kaplicą różańcową i wieżą oraz kaplica Kochanowskich. Kościół ponownie był restaurowany w latach sześćdziesiątych XX w., polichromia, autorstwa prof. Wacława Taranczewskiego, została wykonana w 1972 r., a restauracji zewnętrznej dokonano w roku 1973 oraz w latach 2008–2014. W radomskiej farze modlili się m.in. król Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga Andegaweńska, król Władysław Jagiełło, król Władysław Warneńczyk, król Kazimierz Jagiellończyk, św. królewicz Kazimierz, król Zygmunt I Stary, król Zygmunt II August, król Stefan Batory, król Zygmunt III Waza, metropolita krakowski Karol kard. Wojtyła. W kościele tym zostali ochrzczeni: sługa Boża Wanda Malczewska oraz artysta malarz Jacek Malczewski.


MAPA: