Kolejne etapy Konkursu “Kocham Moją Ojczyznę”

1294
Konkurs "Kocham moją Ojczyznę". Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej organizuje XV. Jubileuszowy Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”.

Zakończyły się już zmagania na etapie szkolnym. Finaliści tego etapu zmierzą się w etapach regionalnych, które odbędą się do 13 kwietnia 2018 roku.

Finał Konkursu, czyli etap diecezjalny, odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Radomiu w OKiSz „Resursa Obywatelska”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Pasterza Diecezji Radomskiej, Biskupa Henryka Tomasika oraz Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich szczebli do wzięcia udziału w tym wielkim patriotycznym wydarzeniu.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Konkurs daje również możliwość rozwijania i prezentowania przez uczestników swoich talentów wokalnych i recytatorskich.


Wyciąg z Regulaminu:

 • Konkurs ma zasięg diecezjalny i jest przeznaczony dla:
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.
 • Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
  • Poezja.
  • Pieśń, w tej kategorii mogą brać udział:
   • soliści,
   • zespoły (od 2 do 10 osób).
 • W każdej kategorii są 4 grupy wiekowe:
  • Przedszkola,
  • szkoły podstawowe –  klasy I – III,
  • szkoły podstawowe – klasy IV – VII,
  • szkoły ponadpodstawowe.
 • Konkurs odbywa się w trzech etapach:
  • szkolnym,
  • regionalnym – biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
  • diecezjalnym (finał) – biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego.

Regulamin do pobrania: