Kompas na życie. Rekolekcje kapłańskie w „Emaus”

608
Formacja kapłańska i zakonna. Foto: ks. S. Piekielnik

Rekolekcje i warsztaty dla kapłanów Diecezji Warszawsko-Praskiej i Radomskiej w Ośrodku Emaus w dniach 13-15 kwietnia br.

Każdy z nas zna te momenty w życiu, kiedy podejmowaliśmy spontanicznie decyzje o tym, że chcemy coś w sobie zmienić czy poprawić. Trzeba się wziąć za dietę – patrząc na wagę (albo na kolegę); trzeba częściej odwiedzać przyjaciół – będąc na pogrzebie przyjaciela, którego jakoś nie dało się odwiedzić w ostatnim czasie; itd. Wiemy, jak nam te postanowienie wychodzą.

Co jest nie tak? A co jeśli jedynej rzeczy, jakiej brakowało, to był brak podejścia systemowego?

Proponujemy bardzo praktyczne, życiowe rekolekcje, zajęcia, (przeorganizowanie na nowo) wszystkich aspektów naszego życia, żeby stworzyć/wdrożyć całościową wizję na życie. Ten Program nazwany Kompasem na życie, składa się z 12 obszarów do przepracowania: zdrowie i sprawność, moje życie intelektualne, moje życie emocjonalne, mój charakter, moja duchowość, moja relacja miłości, moje duchowe rodzicielstwo, moje życie społeczne, moje finanse, moja służba, jakość mojego życia, wizja życia.

W każdym z tych obszarów pracujemy nad uświadomieniem sobie własnych przekonań na dany temat. Istotnym elementem jest określenie wizji samego siebie we wskazanym obszarze, a następnie odpowiedź na pytanie: dlaczego chcę coś osiągnąć w tej dziedzinie (osobista motywacja) i przyjęcie strategii, która pomoże osiągnąć wyznaczone cele.

Drugi element naszego spotkania, pragniemy poświęcić tworzeniu osobistej wizji życia. W wielu obszarach naszego życia brakuje całościowej wizji. Czasem pewnym wypełnieniem są programy duszpasterskie, stwarzające pozory jakiejś aktywności i podążania do jakiegoś celu, jednak zarówno cel, jak i kierunek nie są w pełni określone. To dlatego, zaczęliśmy tworzyć Programy, które dają kompletną wizję, określają kierunek i cel, a także dają narzędzia do ich zdobywania. Tym doświadczeniem chcielibyśmy się podzielić. Jakie są zasady przy tworzeniu wizji na rok, trzy, pięć, dziesięć czy w jeszcze dłuższej perspektywie? Jak przygotować wizję dla swojego własnego środowiska?

Prowadzący: ks. dr Jarosław Szymczak, przez 27 lat wykładowca w ISNaR, dziś skupiony na pracy z małżeństwami w Fundacji Pomoc Rodzinie.

Zgłoszenia na rekolekcje proszę kierować: pod nr tel. +48 695 773 916, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podczas rekolekcji zostaną zachowane obowiązujące zasady sanitarne.

Ks. Radosław Walerowicz